Lausunto ehdotuksesta kansalliseksi aineettomien oikeuksien strategiaksi

Piraattipuolue on antanut lausunnon valmisteilla olevasta kansallisesta aineettomien oikeuksien strategiasta. Hyvää strategiaehdotuksessa oli se, että  immateriaalioikeuksiin ylipäätään suhtaudutaan strategisesti ja että  monin paikoin vanhentunutta lainsäädäntöä on aikeita päivittää. Myös tavoitteet, kuten yritysten kannustaminen innovatiivisuuteen sekä taiteen ja kulttuurin tekijöiden toimintaedellytysten varmistaminen ovat  tärkeitä. Vaikka strategiaehdotuksen ja nykyisen  immateriaalioikeusjärjestelmän lähestymistapa on piraattien mielestä väärä, strategian kehittäminen ja lainsäädännön päivittäminen avaavat […]

Lausunto sisäministeriölle rahankeräyslain muuttamiseksi

Sisäministeriön lausuntopyyntö SMDno-2020-885 Hallituksen esitys eduskunnalle rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta Piraattipuolueen lausunto hallituksen esityksestä rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta 18.12.2020 Yksilön perusoikeuksiin tulee kuulua oikeus kerätä rahaa erilaisiin tarkoituksiin, oli sitten kyse joukkorahoituksesta, yleishyödyllisen toiminnan tukemisesta, niin kutsutuista aikapankeista taikka kerjäämisestä. Rahankeräyslaki on vanha ja muualta Euroopasta vastaavaa ei löydy, mikä jo itsessän osoittaa sen vahvan […]

logo-levein

Lausunto luonnoksesta ”Satelliittinavigointijärjestelmien tehokas hyödyntäminen Suomessa – toimenpideohjelma 2017-2020”

Lausunto 17.10.2017 Vastauksena Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntöön: Luonnos ”Satelliittinavigointijärjestelmien tehokas hyödyntäminen Suomessa – toimenpideohjelma 2017–2020” Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1737/02/2017 Piraattipuolue tunnistaa tarpeen seurata ja osallistua kehittyvien teknologioiden, kuten satelliittinavigointijärjestelmien kehittämiseen. Teknologiaan on kuitenkin suhtauduttava oikeansuuntaisella kunnioituksella, ja asetettava lainsäädännön ja yhteistyöhankkeiden keskiöön kansalaisten omat tarpeet. Yksityisyydensuoja on kansalaisten tärkeimpiä oikeuksia. Piraattipuolue pitää tärkeänä, että kaikki tulevat […]

logo-levein

Lausunto ehdotukseen siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunto 16.06.2017 Vapaa julkaistavaksi Vastauksena sisäministeriön lausuntopyyntöön: Ehdotus siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi; työryhmän mietintö 8/2017 Lausuntopyynnön diaarinumero: SMDno-2015-1509; SM047:00/2015 —- Piraattipuolue r.p. Lausunto ministeriön mietintöön: Siviilitiedustelulaki On tärkeää, että tiedusteluun liittyvää lainsäädäntöä ajanmukaistetaan ja selkiytetään. Koska tiedustelutoiminta vaikuttaa keskeisellä tavalla yksityisyyden ja viestinnän salaisuuden kaltaisiin perusoikeuksiin, on ehdottoman tärkeää, että lainsäädäntö asettaa toiminnalle mahdollisimman yksiselitteiset ja […]

Lausunto oikeusministeriön mietintöön luottamuksellisen viestin salaisuudesta

Lausunto 13.1.2017 Vapaa julkaistavaksi Lausunto oikeusministeriön mietintöön luottamuksellisen viestin salaisuudesta Oikeusministeriön mietintö luottamuksellisen viestin salaisuudesta ehdottaa perustuslain tarkistamista siten, että tavallisella lailla voitaisiin säätää “tarpeellisiksi katsottavien edellytysten täyttyessä kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi välttämättömistä rajoituksista luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaan”. Tarkemmin tiedon hankkimisen kohteena olevalle toiminnalle asetetaan väitetysti korkea kynnys. Mietintö esittää mahdollisiksi uusiksi rajoitteiksi tiedon hankkimiselle vain […]

Piraattipuolue on antanut lausunnon perustulokokeilusta

Piraattipuolue on antanut lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle perustulokokeiluun liittyen. “Perustulo on se malli, jonka suuntaan sosiaaliturvaamme on kehitettävä”, painottaa Piraattipuolueen puheenjohtaja Jonna Purojärvi. “Olemme linjanneet, että perustulon tulee olla vastikkeetonta, sallia kohtuullisen elintason ja kannustaa hankkimaan ylimääräisiä tuloja”. Perustulo helpottaa erityisesti epäsäännöllisten tulojen saajia kuten pienyrittäjiä, opiskelijoita ja pätkätyöläisiä, sillä tulojen saanti ei vaaranna perusturvaa […]

Verkkovakoilulaki tarkoittaisi massiivista ihmisoikeuksien rikkomista

Hallitus aloittaa “siviili- ja sotilastiedustelua koskevan lainsäädännön” eli verkkovakoilulakien valmistelun. Asia julkistetaan tänään pidettävässä tiedotustilaisuudessa. Hallitus ehdottaa, että Suomen perustuslakiin otettaisiin Yhdysvaltain pahamaineisesta Patriot Act -laista tuttu “kansallisen turvallisuuden” käsite. Sen perusteella viranomaisille annettaisiin valtaoikeudet  yksityisyyden suojan ennennäkemättömään rajoittamiseen myös silloin, kun maahan ei ole julistettu poikkeusoloja. – Hallitus aikoo heikentää yksityisyyden suojaa jopa muuttamalla […]

Piraattipuolue on antanut lausunnon translaista

Lehdistötiedote 17.9.2014 klo 19:48 Vapaa julkaistavaksi heti Piraattipuolue on antanut lausunnon translaista Ministeriön valmistelema translakiluonnos transsukupuolisten virallisen sukupuolen vahvistamiseen on Piraattipuolueen mielestä riittämätön. Piraattipuolue katsoo, ettei transsukupuolisten ennen sukupuolen vahvistamista olevan parisuhteen virallista statusta pitäisi olla tarpeen muuttaa. Pareilla tulisi itsellään olla mahdollisuus ilmoitusluontoisesti kertoa maistraatille, mikäli he haluavat avioliitostaan rekisteröidyn parisuhteen tai toisinpäin. Tällä […]

Järkeä tekijänoikeuslakiin -kansalaisaloitteesta torjuntavoitto

Lehdistötiedote 9.9.2014 klo 21:00 Vapaa julkaistavaksi heti Järkeä tekijänoikeuslakiin -kansalaisaloitteesta torjuntavoitto Eilen uutisoitiin, että Järkeä tekijänoikeuslakiin -kansalaisaloitteen käsittely uhkaa jäädä eduskunnassa kesken. Asiantuntijoiden kuuleminen meinattiin lopettaa ennenaikaisesti. Oli myös vaara, ettei valiokunta olisi tehnyt aloitteesta mietintöä vaan käytännössä haudannut sen käsittelyn kokonaan. Kansalaisaloiteaktiivi Joonas Pekkanen otti yhteyttä valiokunnan edustajiin ja kirjoitti asiasta sosiaaliseen mediaan. Piraattipuolueen […]

Piraattipuolue tukee nettiäänestysjärjestelmien kehittämistä

Piraattipuolueen lehdistötiedote 29.8.2014 Piraattipuolue on antanut 29.8.2014 lausunnon oikeusministeriön nettiäänestämistä koskevaan mietintöön. Piraattipuolue on soveltanut lausunnossaan puolueohjelman mukaista linjaa, jossa tärkeimmiksi osatekijöiksi nousee järjestelmän avoimuus, luotettavuus ja tarkistettavuus. Nykyiset tarjolla olevat järjestelmät eivät näitä ehtoja täytä. “Verkkoäänestyksen toteuttamisen haasteena on liuta teknologisia ja vaalien luotettavuutta koskevia ongelmia, jotka voidaan ratkaista turvallisesti ja yleisesti hyväksytyin keinoin […]