Verkkovakoilulaki tarkoittaisi massiivista ihmisoikeuksien rikkomista

Hallitus aloittaa “siviili- ja sotilastiedustelua koskevan lainsäädännön” eli verkkovakoilulakien valmistelun. Asia julkistetaan tänään pidettävässä tiedotustilaisuudessa. Hallitus ehdottaa, että Suomen perustuslakiin otettaisiin Yhdysvaltain pahamaineisesta Patriot Act -laista tuttu “kansallisen turvallisuuden” käsite. Sen perusteella viranomaisille annettaisiin valtaoikeudet  yksityisyyden suojan ennennäkemättömään rajoittamiseen myös silloin, kun maahan ei ole julistettu poikkeusoloja.

– Hallitus aikoo heikentää yksityisyyden suojaa jopa muuttamalla perustuslakia. Tämä saattaa hyvinkin olla ensimmäinen kerta Suomen itsenäisyyden aikana, kun perustuslakia muutetaan ihmisoikeuksien heikentämiseksi, kertoo Piraattipuolueen puheenjohtaja Tapani Karvinen.

Piraattipuolueen mielestä hallituksen alustavasti esittämät lakimuutokset merkitsisivät täydellistä mullistusta poliisin ja puolustusvoimien valtaoikeuksiin sekä valtion ja kansalaisten välisiin suhteisiin. Muutokset tarkoittaisivat, että viranomaisille annettaisiin oikeus kaiken viestiliikenteen laajamittaiseen valvontaan, myös ilman rikosepäilyä.

– Viime kuukausina tahot tiedustelupäälliköistä tasavallan presidenttiin ovat yrittäneet vakuutella verkkovakoilun tarpeellisuutta. Todellisuudessa he vaativat, että Suomi alkaisi Yhdysvaltain ja Britannian tapaan rikkoa laajamittaisesti ihmisoikeuksiin kuuluvaa yksityisyyden suojaa, toteaa Piraattipuolueen varapuheenjohtaja Janne Paalijärvi.

Verkkovalvontaa ehdotetaan toteutettavaksi niin, että “tiedusteluviranomaisella on pääsy tietoliikennekaapeleiden liityntäpisteisiin”. Viranomaisten olisi siis mahdollista vakoilla mitä tahansa tietoliikennettä milloin tahansa. Vastaava muutos olisi sellainen, että kaikkiin asuntoihin asennettaisiin poliisin kuuntelulaitteet ja valvontakamerat, jotka lähettäisivät jokaisesta kodista ääntä ja kuvaa reaaliaikaisesti, mutta viranomaiset lupaisivat, että tallentavat tietoja vain silloin, kun saavat siihen tuomioistuimelta erillisen luvan.

Tämä vertailu osoittaa, että hallituksen suunnitelmien toteutuessa kyseessä olisi massiivinen ihmisoikeusrikos, jossa perustuslaillinen yksityisyyden suoja romutettaisiin. Kyse on  samanlaisten verkkovakoiluoikeuksien hankkimisesta, joiden väärinkäytöksiä muun muassa Edward Snowden on paljastanut. Piraattipuolueen mielestä se, että muut maat rikkovat ihmisoikeuksia, ei ole peruste sille, että Suomen pitäisi toimia samoin.

Vuonna 2014 astuivat voimaan sekä uudet pakkokeino- ja poliisilait, että laki rikostorjunnasta puolustusvoimissa. Nyt aiotaan aloittaa näiden päälle tulevien, kokonaan uusien verkkovakoilulakien valmistelu.

– Hanke on monimutkaista, päällekkäistä lainsäädäntöä ja byrokratiaa lisäävänä täysin Sipilän hallituksen itselleen asettamien tavoitteiden vastainen, Karvinen huomauttaa.

Piraattipuolueen mielestä ajatus laajasta verkkovakoilusta on hylättävä, ja sen sijaan on keskityttävä näiden tuoreiden lakien toimivuuden seuraamiseen ja tarvittaessa niiden tarkistamiseen joiltakin osin. Yksityisyyteen puuttuvien pakkokeinojen pitää Piraattipuolueen mielestä jatkossakin perustua konkreettisiin rikosepäilyihin.

Lisätietoja antavat:

Tapani Karvinen
Puheenjohtaja, Piraattipuolue
p. 045 310 2344
tapani.karvinen@piraattipuolue.fi

Janne Paalijärvi
Varapuheenjohtaja, Piraattipuolue
p. 040 527 5470
janne.paalijarvi@piraattipuolue.fi

Lähteet:

Piraattipuolueen lausunto puolustusministeriölle 10.4.

http://arkisto.piraattipuolue.fi/lausunnot/2015/tiedustelulainsaadanto_ja_verkkovalvonta.pdf
Taustoja Ahto Apajalahden blogikirjoituksessa 18.4. (Piraatit verkkovalvonnasta ministeriön linjoilla)

http://ahtoapajalahti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/193453-piraatit-verkkovalvonnasta-ministerion-linjoilla
Sisäministeriön tiedote 21.8.

http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/siviili-_ja_sotilastiedustelua_koskevan_lainsaadannon_valmistelu_kayntiin_61781