Esitys puoluelain uudistamiseksi poikkeuksellisen perustelematon

Piraattipuolueen lehdistötiedote

21.9.2015 klo 11:30
Vapaa julkaistavaksi heti
Esitys puoluelain uudistamiseksi poikkeuksellisen perustelematon

Puoluelakia valmisteleva työryhmä on tehnyt esityksen eduskunnan ulkopuolisten puolueiden toimintaedellytyksien parantamiseksi. Työryhmän ehdottamat lakimuutokset eivät kuitenkaan vaikuta eduskunnan ulkopuolisten puolueiden toimintaedellytyksiin käytännössä millään tavalla. Piraattipuolue vastustaa lausunnossaan työryhmän esitystä.

Työryhmä ehdottaa puoluelakiin muutosta, jonka toteutuessa puoluetukea saisivat kaikki eduskuntavaaleissa yli kaksi prosenttia äänistä saaneet puolueet. Piraattipuolue huomauttaa lausunnossaan, että nykyisen puoluelain olemassaolon aikana kaikki eduskuntavaaleissa yli kaksi prosenttia ääniä saaneista puolueista ovat saaneet kansanedustajapaikkoja ja olleet siten oikeutettuja myös puoluetukeen. Hallituspuolue Perussuomalaiset pääsi eduskuntaan vuonna 1999 vain yhden prosentin kannatuksella ja sai kolme paikkaa 1,57 prosentin kannatuksella vuoden 2003 vaaleissa.

“Jos oikeasti halutaan tukea eduskunnan ulkopuolisten puolueiden kykyä osallistua vaaleihin, kuten lakiesityksen tavoite on, ei kynnys saisi olla suurempi kuin puoli prosenttia annetuista äänistä”, toteaa Piraattipuolueen puheenjohtaja Tapani Karvinen.

Lisäksi Piraattipuolue on erittäin huolissaan työryhmän esityksen kohdasta, jonka mukaan eduskuntaryhmän hajoaminen ei jatkossa johtaisi puoluetuen uudelleenjakoon, vaikka kaikki puolueen kansanedustajat siirtyisivät toiseen eduskuntaryhmään. Esityksen osa on kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan.

“Soinilla on kokemusta jo yhdestä kansanedustajien loikkauksesta aiheutuneesta puolueen konkurssista. En ihmettele, että vaatimus on päässyt hallitusohjelmaan.” kommentoi Karvinen.

Piraattipuolue on jättänyt lausuntonsa yhteydessä vastaesityksen, että työryhmän esityksen sijaan eduskunnan käsiteltäväksi jätettäisiin Oras Tynkkysen (Vihr.) viime keväänä eduskunnalle jättämä, kuudentoista kansanedustajan allekirjoittama lakiesitys. Vastaesityksen mukaan puoluetukeen olisivat oikeutettuja kaikki yli viisi tuhatta ääntä eduskuntavaaleissa keränneet, rekisteröidyt puolueet.

Lisätiedot:

Tapani Karvinen
Piraattipuolue ry:n puheenjohtaja
+358 45 310 2344
etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi

Petra Salmi
Piraattipuolue ry:n tiedottaja
+358 46 811 8079
etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi

Lähteet:

Piraattipuolueen lausunto lakiesityksestä:

http://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=2c53b612-51cd-455e-88b6-bc9411e1d17a

Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 29/2015

http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1429609968515/Files/OMML_29_20115_vaalirahoitus_32s.pdf

Hallituksen esitys puoluelain muuttamiseksi
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=873

Vastaesitys, LA 108/2014
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Documents/la_108+2014.pdf

Esitystä valmistelleen työryhmän toimeksianto
http://www.oikeusministerio.fi/material/attachments/om/valmisteilla/lakihankkeet/kansainvalinenprosessioikeus/ZXtqLGMIh/paatos_21_11_2014_OM_13_20141124140003_2.pdf