Piratpartiet

Piratpartiet har bildats för att försvara de möjligheter den moderna informationstekniken ger människor att gripa makt och inflytande, bygga välstånd och dela med sig av kultur och information. Vi kämpar därför mot övervakning, piratjakt och alla andra försök att hindra människor från att fritt använda och dela olika tankar och idéer – såväl på internet som utanför.

Olika – men lika värda

Vi bygger vår politik på tanken att alla människor är olika och ändå har samma värde. Alla ska därför ha samma skyldigheter, rättigheter och möjligheter – inte bara sådär i princip, utan i alla de olika situationer som kan dyka upp i livet. Chansen att få ett jobb som ekonomibiträde ska till exempel varken påverkas av efternamn, hudfärg eller könsidentitet. Möjligheten att adoptera barn ska inte få påverkas av om man är ett samkönat eller olikkönat par. Och så vidare. Alla ska ha samma rättigheter. Olikheter berikar!

Försvara friheten på nätet

Piratpartiet växte fram för att försvara de fantastiska möjligheter den moderna informationstekniken skapat. Tack vare internet och twitter har det blivit mycket enklare för människor att organisera sig och resa sig mot diktatur och förtryck. På nätet finns hela världens kunskap bara några knapptryck bort även för människor långt från skolor och universitet. Människor världen över delar kultur med varandra, och det allt snabbare flödet av idéer och information gör att den tekniska utvecklingen går allt snabbare.

Tyvärr behöver dessa möjligheter försvaras mot flera hot:

  • Upphovsrättsindustrin vill att all datatrafik ska övervakas för att jaga fildelare.
  • Genom att spela på terroristnoja har många stater infört övervakning av data- och telefontrafik, som gör det möjligt för säkerhetspolis och säkerhetstjänster att kartlägga ens åsikter och liv i detalj.
  • Storföretag använder allt mer aggressivt patent och annan immaterialrätt för att hindra andra företag från att använda och vidareutveckla goda idéer.


Integritet, kunskap, kultur

Redan från början engagerade sig Piratpartiet därför för några frågor, som de övriga partierna tappat bort:

Integritet: Vi kämpar för alla människors integritet. Vi ska själva få avgöra vad av vårt privatliv vi vill berätta för andra, och vad vi vill hålla för oss själva. Varken stater eller företag ska därför få spionera på internettrafik och samla uppgifter om oss. Det ska gälla samma regler för övervakning på nätet som utanför – dvs vid skälig misstanke om allvarligt brott. Det måste bli ett stopp för den slentrianmässiga kameraövervakningen. Man ska kunna åka buss och bil utan att betalsystem håller reda på exakt vem som åkt vart när. Det ska helt enkelt vara möjligt att bli förälskad utan att säkerhetspolisen ska kunna upptäcka det!

Kunskap: Finland ska satsa på forskning och utbildning för att fortsätta vara ett kunskapssamhälle. Kunskap och information ska vara fri att dela med sig och fri att använda. Patentsystemet ska avskaffas, och annan immaterialrätt reformeras i grunden. Public service arkiv och samlingar i museer och bibliotek ska digitaliseras, och vara fritt tillgängliga på nätet. All forskning som betalas med skattepengar ska publiceras så att alla kan komma åt att läsa resultaten över nätet, utan att behöva betala till tidskriftsförlag.

Kultur: Samhället måste bejaka att kultur upplevs, sprids och delas via internet. All icke-kommersiell fildelning ska vara tillåten. (Ju mer en kulturskapares verk sprids, desto kändare blir hen, och desto lättare får hen att tjäna pengar på liveframträdanden, signerade kopior och annat som inte går att kopiera i en smartphone.) De teatrar, musikscener etc som får offentligt stöd ska spela in och lägga ut sina föreställningar på nätet. För att det ska finnas saker att spela in och sprida behöver stat och kommuner fortsätta stödja AFK-föreställningar och kulturskapare.

Kontakt oss på svenska:

Richard Andersson
förnamn.efternamn@piraattipuolue.fi

eller
info@piraattipuolue.fi

Följ oss på https://www.facebook.com/Piraattipuolue