Lausunnot

Piraattipuolue antaa lausuntoja lainsäädäntöhankkeista ja erilaisista viranomaisten selvityksistä ja mietinnöistä. Osa lausunnoista löytyy myös sähköisestä arkistosta.

2021

Lausunto ehdotuksesta kansalliseksi aineettomien oikeuksien strategiaksi

2020

Lausunto sisäministeriölle rahankerayslain muuttamiseksi

2017

Lausunto luonnoksesta ”Satelliittinavigointijärjestelmien tehokas hyödyntäminen Suomessa – toimenpideohjelma 2017-2020”
Lehdistötiedote lausunnosta: Moniongelmainen siviilitiedustelulaki
Lausunto ehdotukseen siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi
Lehdistötiedote lausunnosta: Perustuslain muutos viestintäsalaisuudesta liian riskialtis mittaville väärinkäytöksille
Lausunto oikeusministeriön mietintöön luottamuksellisen viestin salaisuudesta

2016

Lehdistötiedote lausunnosta: Piraattipuolue on antanut lausunnon perustulokokeilusta
Lausunto: Perustulokokeilu

2015

Lehdistötiedote lausunnosta: Verkkovakoilulaki tarkoittaisi massiivista ihmisoikeuksien rikkomista
Lausunto: Tiedustelulainsäädäntö ja verkkovalvonta

2014

Lehdistötiedote lausunnosta: Piraattipuolue on antanut lausunnon translaista
Lehdistötiedote lausunnosta: Järkeä tekijänoikeuslakiin -kansalaisaloitteesta torjuntavoitto
Lausunto: Järkeä tekijänoikeuslakiin -kansalaisaloite
Lehdistötiedote lausunnosta: Piraattipuolue tukee nettiäänestysjärjestelmien kehittämistä
Lehdistötiedote lausunnosta: Piraattipuolue antoi ehdotuksensa vaalien ajankohdiksi

2013

Lausunto luonnoksesta tietoyhteiskuntakaarta koskevaksi hallituksen esitykseksi

2012

Lausunto tekijänoikeustoimikunnan mietinnöstä Ratkaisuja digiajan haasteisiin
Lausunto rangaistavan vihapuheen levittämistä Internetissä koskevasta raporttiluonnoksesta
Kommentit tietoyhteiskuntakaaren luonnoksesta

2011

Lausunto kuvaohjelmalainsäädännön uudistamisesta
Lausunto lasten suojelemisesta seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä
Lausunto tietojärjestelmien välityksellä tehdyistä rasistisista ja muukalaisvihamielisistä teoista
Lausunto Verkkovaikuttamista 2010-luvulla -selvityksestä
Lausunto esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilainsäädännön uudistamisesta

2010

Lausunto perustuslain tarkistamiskomitean mietinnöstä
Lausunto rasististen rikosten vastaisen työryhmän ehdotuksesta
Lausunto luovien sisältöjen luvattoman verkkojakelun vähentämistä koskevan hallituksen esityksen valmistelusta
Lausunto lasten suojelemisesta seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä
Kommentit Digitaalinen Suomi, uusi liikennepolitiikka -tulevaisuuskatsaukseen
Lausunto kulttuurin tulevaisuutta koskevasta selonteosta
Lausunto selonteosta Tuottava ja uudistuva Suomi – Digitaalinen agenda vuosille 2011–2020

2009

Lausunto yhdistyslain muutosesityksistä
Lausunto luvatonta verkkojakelua koskevasta raportista
Huomioita ja esimerkkejä etäosallistumisesta yhdistystoiminnassa
Lausunto suoran demokratian kehittämisestä
Lausunto lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevasta sopimuksesta
Lausunto lapsipornografian torjumista koskevasta puitepäätösehdotuksesta
Lausunto sähköisestä äänestämisestä
Lausunto luovien sisältöjen luvattoman verkkojakelun vähentämistä koskevasta muistiosta
Lausunto suojaamattoman WLAN-yhteyden käytön rikosoikeudellisista kysymyksistä
Lausunto tekijänoikeuksista työ- ja virkasuhteissa