Perustuslain muutos viestintäsalaisuudesta liian riskialtis mittaville väärinkäytöksille

logo-levein

Lehdistötiedote
13.1.2017 klo 19:10
VAPAA JULKAISTAVAKSI HETI

Perustuslain muutos viestintäsalaisuudesta liian riskialtis mittaville väärinkäytöksille

Oikeusministeriön asettama työryhmä on valmistellut ehdotuksen perustuslain tarkistamiseksi siten, että tavallisella lailla voitaisiin säätää kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi välttämättömistä rajoituksista luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaan. Piraattipuolueen mukaan muutos mahdollistaisi viestintäsalaisuuden murtamisen ja massavalvonnan minkä tahansa enemmistöhallituksen mielihalujen mukaan.

Piraattipuolueen mielestä maininta kansallisesta turvallisuudesta on liian epämääräinen ja jättää nykyiselle ja tuleville hallituksille mahdollisuuden tulkita sitä vapaasti. Tämä muodostaa erittäin vakavan uhan kansalaisen yksityisyydelle, turvallisuudelle ja vapaudelle, pahimmillaan pelkän poliittisen ideologian ja sen mukaisen toiminnan perusteella.

“Huolimatta ensisijaisesta julkisesta motiivista muuttaa luottamuksellisen viestin suojaa kansallisen turvallisuuden vuoksi, luo mietinnön esittelemä lakimuutos Suomen kansalaisille valtion taholta vakavimman uhan mitä historiamme tuntee. Mahdollisuus muuttaa perusteita luottamuksellisen viestin salaisuuden rikkomiseksi tavallisella lailla on yksiselitteisesti liian riskialtis mittaville väärinkäytölle” piraatit toteavat lausunnossa.

Sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin että EU:n tuomioistuin ovat linjanneet massavalvonnan olevan laitonta ja loukkaavan ihmisten yksityisyyden suojaa internetissä. Piraattipuolue katsoo, ettei ole kuitenkaan mielekästä kirjata erillistä massavalvonnan kieltoa perustuslakiin, koska se voidaan pääsääntöisesti kiertää semanttisin keinoin.

Mietinnössä ei haluta rajoittaa tiedon hankintaa ajallisesti. Piraattipuolueen mielestä tällaiselle seurannalle ei ole tarvetta, vaan ajallisesti rajattua lupaa voidaan tarvittaessa pidentää. Piraattipuolue esittää lisäksi, että mikäli pykälän mukaisia pakkokeinoja käytetään, niistä ilmoitetaan tietyn ajan kuluttua toiminnan kohteelle. Näin varmistetaan toiminnan seuranta.

Koko lausunnon voit lukea täältä: https://piraattipuolue.fi/2017/01/13/lausunto-oikeusministerion-mietintoon-luottamuksellisen-viestin-salaisuudesta/

Jonna Purojärvi
Puheenjohtaja, Piraattipuolue
etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi
+358 45 310 2351

Olli Markkanen
Tiedottaja, Piraattipuolue
etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi
+358 40 2109 092