Moniongelmainen siviilitiedustelulaki

logo-levein

Lehdistötiedote
21.6.2017 klo 10:00
VAPAA JULKAISTAVAKSI HETI

Moniongelmainen siviilitiedustelulaki

Piraattipuolue on antanut kriittisen lausunnon siviilitiedustelulaista. Laki on lausunnon mukaan muotoiltu liian väljäksi, mikä aiheuttaa monenlaisia ongelmia.

“On tärkeää, että tiedustelulainsäädäntöä selkeytetään. On sekä viranomaisten että kansalaisten etu, että pelisäännöt ovat nykyistä selkeämmät, ja että väärinkäytöksiin pystytään tehokkaasti puuttumaan. Ehdotettu kokonaisuus sisältää kuitenkin erittäin huolestuttavia piirteitä.” – Kommentoi puolueen varapuheenjohtaja Arto Lampila.

Laki mahdollistaisi poliisi- ja pakkokeinolain rajoitusten kiertämisen. Nykyään pakkokeinoja voi käyttää vain vakavissa rikoksissa, mutta Supo voisi luovuttaa keräämiään tietoja tutkintoihin, jotka eivät oikeuttaisi vastaavien keinojen käyttöönn. Lisäksi tiedustelu kohdistuisi aivan liian laajasti sivullisiin esimerkiksi salatun viestinnän seulonnan takia.

Piraattipuolueen on todennut, ettei perustuslakimuutos estä massavalvontaa ja uusi siviilitiedustelulaki mahdollistaakin laajemman valvonnan, kuin mitä kansallinen turvallisuus edellyttäisi.

Piraattipuolue on erityisen huolissaan lähdesuojan katoamisesta. Journalistit eivät voisi luottaa siihen, että heidän viestintänsä olisi kahdenkeskistä. Lausunnossa todetaankin, että “tällaisenaan esiteltynä laki heikentäisi kansalaisten mahdollisuuksia saada yhteiskunnallisesti merkittävää arkaluontoista tietoa journalistien työn tuottamana.”

Piraattipuolue pitää erittäin tärkeänä, että laki sisältää ns. whistleblower-suojan: Nimettöminen ilmiantojen ja kanteluiden tekemisen tiedusteluvaltuutetulle tulee olla mahdollista, ja ilmiannon tekijän niin pyytäessä tiedusteluvaltuutetun tulee kaikin keinoin suojella ilmiannon tehneen henkilöllisyyttä.

Hakuehtoina toimiva vieras aakkosmerkistö on käytännössä laitonta etnistä profilointia.

Lisätietoja:

Arto Lampila
Varapuheenjohtaja, Piraattipuolue
etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi
+358 40 845 4660

Olli Markkanen
Tiedottaja, Piraattipuolue
etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi
+358 44 2109 092