Lausunto sisäministeriölle rahankeräyslain muuttamiseksi

Sisäministeriön lausuntopyyntö SMDno-2020-885
Hallituksen esitys eduskunnalle rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta

Piraattipuolueen lausunto hallituksen esityksestä rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta 18.12.2020

Yksilön perusoikeuksiin tulee kuulua oikeus kerätä rahaa erilaisiin tarkoituksiin, oli sitten kyse joukkorahoituksesta, yleishyödyllisen toiminnan tukemisesta, niin kutsutuista aikapankeista taikka kerjäämisestä. Rahankeräyslaki on vanha ja muualta Euroopasta vastaavaa ei löydy, mikä jo itsessän osoittaa sen vahvan uudistustarpeen tai kertakaikkisen kumoamisen. Nyt se estää päästökompensaatiokauppaa, yhdistysten rahankeräystä Internetissä ja esimerkiksi Wikipedian lahjoituksien keräämisen.

Lähtökohtaisesti keräämisen pitäisi olla aina sallittua ja siihen puututtaisiin ainoastaan jälkikäteen, mikäli on syytä epäillä rikollista toimintaa. Lain tulee kuitenkin velvoittaa ilmoittamaan muun muassa keräyksen laajuudesta, tavoitteista sekä keräystavasta silloin kun keräyksen tuoton odotetaan ylittävän tietyn rajan. Tällöin vaaditaan myös tarkka kirjanpito.

Ensisijaista on kuitenkin oman kulutuksen ja päästöjen vähentäminen, sekä siihen kannustus. Suomessa on myös erilaisia valtion ohjauksessa toimivia ympäristöveroja, joista kotitaloudet maksavat lähes puolet. Kuluttajalle tulee olla läpinäkyvää ja avointa tietoa miten ja mihin saadut varat käytetään, jotta päästökompensaatiotoiminta ei olisi verrattavissa nykyajan anekauppaan.

Erityistä huomiota kannattaa myös kiinnittää Electronic Frontier Finlandin – Effi Ry:n saamaan kohteluun; Oikeustaistelua on käyty nyt jo 15. vuotta käytännössä samasta asiasta, eikä poliisihallituksen häviäminen kärä- sekä hovioikeudessa ole auttanut Effiä edelleenkään keräämään lahjoituksia toimintaansa, joka erikseen yhdistyksen säännöissä mainitaan.

Yksilön perusoikeuksiin tulee kuulua oikeus kerätä rahaa erilaisiin tarkoituksiin, oli sitten kyse joukkorahoituksesta, yleishyödyllisen toiminnan tukemisesta, niin kutsutuista aikapankeista taikka kerjäämisestä. Rahankeräyslaki on vanha ja muualta Euroopasta vastaavaa ei löydy, mikä jo itsessän osoittaa sen vahvan uudistustarpeen tai kertakaikkisen kumoamisen. Nyt se estää päästökompensaatiokauppaa, yhdistysten rahankeräystä Internetissä ja esimerkiksi Wikipedian lahjoituksien keräämisen.

Lähtökohtaisesti keräämisen pitäisi olla aina sallittua ja siihen puututtaisiin ainoastaan jälkikäteen, mikäli on syytä epäillä rikollista toimintaa. Lain tulee kuitenkin velvoittaa ilmoittamaan muun muassa keräyksen laajuudesta, tavoitteista sekä keräystavasta silloin kun keräyksen tuoton odotetaan ylittävän tietyn rajan. Tällöin vaaditaan myös tarkka kirjanpito.

Ensisijaista on kuitenkin oman kulutuksen ja päästöjen vähentäminen, sekä siihen kannustus. Suomessa on myös erilaisia valtion ohjauksessa toimivia ympäristöveroja, joista kotitaloudet maksavat lähes puolet. Kuluttajalle tulee olla läpinäkyvää ja avointa tietoa miten ja mihin saadut varat käytetään, jotta päästökompensaatiotoiminta ei olisi verrattavissa nykyajan anekauppaan.

Erityistä huomiota kannattaa myös kiinnittää Electronic Frontier Finlandin – Effi Ry:n saamaan kohteluun; Oikeustaistelua on käyty nyt jo 15. vuotta käytännössä samasta asiasta, eikä poliisihallituksen häviäminen kärä- sekä hovioikeudessa ole auttanut Effiä edelleenkään keräämään lahjoituksia toimintaansa, joka erikseen yhdistyksen säännöissä mainitaan.