piraattinaisia

Nyt puhuvat Piraattinaiset

Piraattipuolue on perinteisesti ollut miesvoittoinen puolue – tietoyhteiskunnan ja tekijänoikeuksien kysymykset vetoavat usein enemmän miesvoittoisiin IT-aloihin. Tästä huolimatta puolueen ja yhdistysten eri johtotehtäviin on noussut useampi nainen. Millaista on olla Piraattikuningatar? Piraattipuolue lähti liikkeelle tekijänoikeus- ja tietoyhteiskuntakysymyksistä. Nämä aiheet ovat lähimpiä IT-alalla työskenteleville, joten etenkin puolueen alkuaikoina aktiivit koostuivat enimmäkseen miehistä. Sittemmin puolue on laajentanut […]

Piraatit ottavat kantaa uuteen tiedustelulainsäädäntöön

Osallistuimme tänään tiedustelulainsäädännön valmistelun kuulemistilaisuuteen ja koska ilmoittautuessa sai varata järjestölleen 5min aikaa oman näkökulmansa kertomiseen, käytimme tilaisuuden hyväksemme:   ”Hyvät kuulijat,   Piraattipuolue arvostaa yksityisyyttä ja se onkin yksi tärkeimmistä syistä olemassaoloomme. Myös perustuslain laatijat ovat arvostaneet yksityisyyttä, sillä siellä lukee että kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Kansalaisten viestinnän yleinen […]

Kantelu oikeuskanslerille opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeusyksikön toiminnasta

Kantelu oikeuskanslerille opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeusyksikön toiminnasta Pyydän oikeuskansleria tutkimaan, onko opetus- ja kultuuriministeriön tekijänoikeusyksikkö toiminut sen toimintaa ohjaavien lakien ja ohjeiden ja hyvän hallintotavan mukaisesti tekijänoikeuslain valmistelussa. Tekijänoikeusyksikössä on valmisteltu hallituksen esitystä tekijänoikeuslain uudistamiseksi. Valmistelussa ei ole noudatettu valtioneuvoston periaatepäätöksellä vahvistamia ohjeita kuulemisesta lainvalmistelussa eikä julkisuuslakia. Julkisuuslain mukaan ministeriöillä on tiedonantovelvollisuus myös keskeneräisissä asioissa. […]

Tutkittua asiaa tiedostonjakamisesta

Kirjoittaja Kaj Sotala Osa 2 kirjoitussarjaa “miten kulttuuria voitaisiin tuottaa, jos Piraattipuolueen vaatimukset toteutettaisiin?”. Tämä kirjoitus keskittyy tiedostonjakamisen vaikutuksista tehtyihin tutkimuksiin. Edellinen osa sarjassa on “tiedostonjakamisen vaikutuksista kaupalliseen kulttuurintuotantoon“, joka keskittyi tutkimusten sijaan varsinaisiin myyntitilastoihin. “Tiedostonjakamisen vaikutuksista” esitteli runsaasti tilastotietoja eri kulttuurinalojen kokonaismyynnistä, mutta nämä tilastot saattaisivat periaatteessa olla harhaanjohtavia – voihan olla, että tiedostonjakaminen […]

Tiedostonjakamisen vaikutuksista kaupalliseen kulttuurintuotantoon

Osa 1 kirjoitussarjaa “miten kulttuuria voitaisiin tuottaa, jos Piraattipuolueen vaatimukset toteutettaisiin?”. Tämä kirjoitus keskittyy tiedostonjakamisella olleisiin vaikutuksiin myyntilukuihin. Osa 2, “tutkittua asiaa tiedostonjakamisesta“, taas analysoi aiheesta laadittuja tutkimuksia. Kirjoitettu 23.1.2009, kirjoittaja Kaj Sotala Laiton nettilataaminen yleistyy jatkuvasti. Marraskuussa uutisoitiin siitä, miten se on ylittämässä DVD-myyntiä ja on nuorten yleisin rikos. Mikään varsinainen uutinen tämä ei […]

Vaihtoehto lääkepatenteille

Etenkin Euroopassa, jossa on voimakkaasti rahoitettu julkinen terveydenhuolto, valtaosa lääketeollisuuden myyntituloista tulee suoraan valtioilta. Euroopan lääketutkimuksen kattojärjestö EFPIA kertoi vuoden 2006 raportissaan (sivulla 37), että valtaosa lääkkeiden kuluista tuli valtioiden korvattaviksi – esim. Suomen valtio maksoi 66 %, Saksan 90 %, Ranskan 95 % ja Alankomaiden 99,7 % kaikista lääkeostoksista. Isojen lääkeyhtiöiden omista yhteenvedoista ilmenee […]