Lausunto luonnoksesta ”Satelliittinavigointijärjestelmien tehokas hyödyntäminen Suomessa – toimenpideohjelma 2017-2020”

logo-levein

Lausunto
17.10.2017

Vastauksena Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntöön:
Luonnos ”Satelliittinavigointijärjestelmien tehokas hyödyntäminen Suomessa – toimenpideohjelma 2017–2020”
Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1737/02/2017

Piraattipuolue tunnistaa tarpeen seurata ja osallistua kehittyvien teknologioiden, kuten satelliittinavigointijärjestelmien kehittämiseen. Teknologiaan on kuitenkin suhtauduttava oikeansuuntaisella kunnioituksella, ja asetettava lainsäädännön ja yhteistyöhankkeiden keskiöön kansalaisten omat tarpeet.

Yksityisyydensuoja on kansalaisten tärkeimpiä oikeuksia. Piraattipuolue pitää tärkeänä, että kaikki tulevat autonomisen ja älyliikenteen sovellukset sovitetaan yhteen perusoikeuksien kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tiellä liikkujalla on oltava mahdollisuus jättäytyä sellaisen liikennöinnin ulkopuolelle, josta jää jälkiä viranomaisten tai muiden toimijoiden rekistereihin. Ihmisille on taattava suoja anonyymiin liikkumiseen. Heillä tulee olla laillinen oikeus myös eCall-järjestelmän deaktivoimiseen, omalla vastuullaan ja ilman juridisia seurauksia, mikäli tämän ei voida katsoa aiheuttavan kohtuuttomia turvallisuusriskejä muille tielläliikkujille.

Erilaisten autonomisten valvontayksiköiden käyttö esimerkiksi rikosvalvontaan on rajattava tarkoin. Seurannan täytyy olla kohdeseurantaa, eikä niin sanottua peittoseurantaa. Esimerkiksi autojen tunnistetietoja automaattisesti skannaava poliisiauto ei saa muodostaa syyttömien kuljettajien autoista minkäänlaista rekisteriä. Sen on reagoitava ja tallennettava tieto ainoastaan niissä tilanteissa, joissa kohdataan jokin tietty, tunnistetiedoiltaan suurella tarkkuudella määritelty auto, joka on juridisesti tai tutkinnallisesti pitävin syin asetettu seurannan alaiseksi.

Uusissa liikenteeseen ja paikantamiseen liittyvissä teknologioissa on kiinnitettävä huomiota myös niiden ihmisten tietoturvaan, jotka sallivat itsensä jonkinasteisen seurannan liikenteessä. Alkuvuodesta 2017 mediassa tuotiin julki sähköautojen seurantalaitteisiin kuuluva vakava tietoturvaongelma, jonka seurauksena kymmenien tai jopa satojen autojen sijaintitietoja pystyi tarkastelemaan Internetin kautta. Tällainen toiminta on anteeksiantamatonta. Valtion on painotettava älyliikennehankkeiden yhteydessä, kuinka tärkeä osallistuvien ihmisten tietoturva on sekä ihmisille itselleen, että hankkeiden uskottavuudelle.

Piraattipuolue kummeksuu tapaa, jolla lausuntokierros on toteutettu. Lausuntopyyntö on lähetetty lähinnä erilaisille yrityksille ja teknologiaklustereille. Lausuntopyynnön vastaanottajissa ei ole ainuttakaan tiellä liikkujien oikeuksia puolustavia tai yksityisyydensuojaorientoituneita kansalaisjärjestöjä. Kun eri näkökulmista asiaa tarkastelevat toimijat ovat kattavasti mukana jo varhaisessa vaiheessa, säästetään paljon aikaa ja vaivaa myöhemmin valmistelun edetessä. Piraattipuolue toivoo ministeriön kiinnittävän jatkossa suurempaa huomiota lausuntopyynnön kohteiden tasapuoliseen valintaan.

Jonna Purojärvi
Puheenjohtaja, Piraattipuolue
+358 45 310 2351
etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi

Janne Paalijärvi
+358 40 5275470
etunimi.sukunimi@piraattipuolue.fi

Jyväskylässä 17.10.2017