Piraattipuolue on uudistunut

LEHDISTÖTIEDOTE 28.9.2020

Valmis julkaistavaksi heti

26.9. puoluekouksessa valittiin puolueelle uusi puheenjohtaja, puoluehallitus ja puoluevaltuusto. Piraattipuolueen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin tiukan äänestyksen jälkeen Riikka Nieminen. Tämä osoitti jälleen, miten jokaisella äänellä on merkitystä.

Espoolainen Riikka Nieminen on vammaisaktivisti, joka työskentelee asiakasosallisuuden ja mielenterveyden edistämiseksi. 

Riikka Nieminen kommentoi valintaansa: “Olen jo kolmatta kautta Uudenmaan piiriyhdistyksen puheenjohtajana ja se on osoittanut, että kaikessa on kyse yhteistyöstä. Nyt koko puolueen puheenjohtajana voin kehua, että minulla on Suomen suurin IT-tuki. Itse edustan perinteisestä jäsenkuvasta poiketen enemmän sote-alaa, joka sekin on tietoyhteiskunnan osa. Samalla tavoin ajamamme patentti-, avoimuus-, sekä yksilön suoja-asiat koskettavat esimerkiksi terveydenhuollon asiakkaita.”

Piraattipuolueen varapuheenjohtajiksi valittiin Marek Nečada (Helsinki), Juho Karvinen (Tampere) ja Pekka Mustonen (Joensuu), jonka Riikka Nieminen korvaa puolueen puheenjohtajana.

Puoluevaltuuston puheenjohtajaksi valittiin toistamiseen Utu Hopiavuori.

Kokouksessa hyväksyttiin myös muutoksia puolueohjelmaan.

Uudistetussa periaateohjelmassa on kuvattu Piraattien poliittisen ajattelun päälinjat. Aiemmin keskiössä olleet tiedon ja teknologian politiikkaa koskevat teemat on päivitetty 2020-luvulle ja lisäksi periaateohjelmatasolle on nostettu perustulo ja ympäristökriisiin vastaamisen suuria linjoja. 

Uuden periaateohjelman lisäksi linja kaupallisen kopioinnin ja käytön tekijänoikeuksien suoja-ajasta muuttui maltillisemmaksi. Puolue ajaa suojan raukeamista 30 vuoden kuluttua teoksen julkaisusta, kun aiemmin vaadittiin 10 vuoden suoja-aikaa nykyisen tilalle (70 vuotta taiteilijan kuolemasta).

Piraattipuolue on osa kansainvälistä Piraattiliikettä, joka syntyi varhaisen internet-kulttuurin ja tekijänoikeuskiistojen myötä. 2000-luvun alun internetiin liittyi lupaus vapaasta julkisesta tilasta, jota valtiot ja suuryritykset eivät onnistu kontrolloimaan. Viimeistään 2010-luvun kuluessa tuli kuitenkin selväksi, että suuret teknologiayritykset ja valtiot kykenevät valjastamaan internetin omiin liiketoiminnan, valvonnan ja geopolitiikan tarkoituksiinsa. Internetin käyttäjien henkilötiedoista ja heidän yhdessä tuottamistaan sisällöistä on tullut kaupan, manipuloinnin ja kontrollin välineitä.

Yhteiskunnallinen muutos synnyttää uudenlaisia eturistiriitoja ja poliittisia jakolinjoja, kuten kysymys työntekijöiden oikeuksista 1800-luvulla ja ympäristökysymys viimeistään 1970-luvulta alkaen. Digitalisaatio mahdollistaa sekä lisääntyvän valvonnan, kontrollin ja manipuloinnin että vapaan tiedonvälityksen, omaehtoisen kulttuurin ja talouden kehittymisen. Piraattipuolueen historiallinen tehtävä on tuoda tieto- ja teknologiapolitiikka politiikan valtavirtaan ja varmistaa, että vapaus, yhdenvertaisuus, demokratia ja ihmisoikeudet toteutuvat myös digitalisaatiossa.

Lisätietoja:

Riikka Nieminen
Piraattipuolueen puheenjohtaja
riikka.nieminen@piraattipuolue.fi
+358 44 555 0910

Juho Karvinen
Piraattipuolueen varapuheenjohtaja
juho.karvinen@piraattipuolue.fi
+358 50 345 5023