juho-karvinen_300x300_2022

113
Juho
KARVINEN

Puoluevaltuuston puheenjohtaja,
Pirkanmaan piiriyhdistyksen hallituksen
puheenjohtaja, YTM, sosiologi, data-analyytikko

Pirkanmaa: Tampere

Olen tamperelainen sosiologi, data-analyytikko, piraattiaktiivi ja uusperheen isäpuoli.

Toimin piraattiliikkeessä, koska haluan tuoda esiin radikaalin, yhteiskuntaa uudistavan ja positiivisen vaihtoehdon tilanteessa, jossa eduskuntapuolueiden reaalipolitiikkaa leimaa jämähtänyt tai taaksepäin katsova kyynisyys, tavalliset kansalaiset kokevat voimattomuutta ja apatiaa.

Poliittiselle mielikuvitukselle ja viisaamman tulevaisuuden visioille on todella tarvetta, sillä nyt elävät sukupolvet ovat tottuneet toisen maailmansodan jälkeiseen suuren kiihdytyksen ja luonnonvarojen käytön jatkuvan kasvun oloihin, jotka eivät ole kestäviä rajallisella planeetalla. Mieluummin demokraattista hajautetun teknologian solarpunk-utopiaa kuin harmaata nykymenoa tai - vielä pahempaa - autoritaarisyyteen ja ilmastodenialismiin käpertyvää konservatiivisuutta, joista kummatkin ovat matkalla Maan elossapitojärjestelmien tuhoon ja ihmisten välisen solidaarisuuden konkurssiin, vauhti vain on eri.

Minun tulevaisuusvisiossani on kolme keskeistä elementtiä: vallan hajauttaminen, ekologinen jälleenrakennus ja demokraattinen teknologiapolitiikka.

Demokratia ei ole valmis ja eikä sen saavutetutkaan muodot säily puolustamatta, kun valta keskittyy superrikkaille, teknologiajäteille ja autoritaarisille johtajille samalla kun konfliktit nostattavat militarismia ja vahvan johtajan kaipuuta. Kansalaisten poliittisia osallistumismahdollisuuksia ja päätösvaltaa on lisättävä, koetellun tiedon saatavuutta ja julkisen keskustelun infrastruktuuria on parannettava, talous ja teknologia on demokratisoitava.

Ympäristökriisiin vastaaminen kuuluu yhteiskuntapolitiikan ytimeen ja vastaa kokoluokaltaan ja merkitykseltään sodanjälkeistä jälleenrakennusta ja hyvinvointivaltion rakentamista. Ekologinen jälleenrakennus tarkoittaa kokonaisvaltaista yhteiskuntapolitiikan uudelleensuuntaamista, jossa infrastruktuurit uudistetaan ja perinteiset talous- ja työpolitiikan tavoitteet, kuten talouskasvu, työllisyys ja kansallinen kilpailukyky, alistetaan kestävyystavoitteille.

Teknologiakysymykset ovat keskeisiä ekologisessa jälleenrakennuksessa, mutta etenkin piraattien vanhalla vahvuusalueella digitalisaatiossa ja tietopolitiikassa. Verkottuneessa informaatioyhteiskunnassa se, miten tietoja kerätään ja hallinnoidaan, millaisia tietojärjestelmiä kehitetään ja käytetään, kenellä on pääsy mihinkin tietoon, on politiikan kovaa ydintä. Digitalisaatinen teknologia mahdollistaa yhtäältä yhteisen tiedon kumuloitumisen ja omaehtoisen kulttuurin ja talouden kehittämisen, mutta samalla se mahdollistaa lisääntyvän valvonnan, kontrollin ja manipuloinnin. Digitalisaatiossa vallan on oltava hajautettua, sitä on siirrettävä teknologiajäteiltä kansalaisille. Tarvitaan demokraattista teknologiapolitiikkaa!