Riikka_Nieminen

356
Riikka
Nieminen

Piraattipuolueen varapuheenjohtaja,
Uudenmaan piiriyhdistyksen puheenjohtaja,
kokemusasiantuntija, vammaisaktiivi

Uusimaa: Espoo

Olen pitkän linjan piraatti ja toimin kolmatta kautta Uudenmaan Piraattien puheenjohtajana. Puoluehallituksen varapuheenjohtajasta äänestetty puolueen puheenjohtajaksi 2020. Nyt jälleen puolueen varapuheenjohtajana.

Olen vammaisaktivisti ja mielenterveyteni uudelleen löytänyt koulutettu kokemusasiantuntija ja asiakasosallisuuden edistäjä. Toimin useissa ohjaus- ja työryhmissä edustamassa asiakkaan ääntä. Olen esimerkiksi ollut mukana työstämässä Terapiatakuu-kansalaisaloitetta. Se tulee olemaan ensimmäinen toimiva teko kohti helposti saavutettavaa ja ajoissa ongelmiin tarttuvaa mielenterveystyötä. Teen myös konkreettisesti työtä mielenterveyden parissa, ohjaan työparin kanssa mm. DKT-ryhmiä, sekä pidän kokemusasiantuntijana vastaanottoa Peijaksen sairaalassa.

Yhdenvertaisuus
Näyttää olevan helpointa leikata palveluita niiltä, keneltä kuuluu vähiten vastustusta. Meillä on kuitenkin yhdenvertainen ja turvallinen yhteiskunta vasta, kun kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asiat sujuvat. Haluan edistää jokaisen ihmisen kansalaisoikeuksien turvaamista, vapautta ajatella ja toimia haluamallaan tavalla, sekä löytää tapoja toteuttaa, ilmaista ja kehittää itseään.

Yksityisyys
Jokaisella on oikeus omaan yksityisyyteensä, se ei ole rikos. Tästä voidaan pitää tarkasti kiinni, samanaikaisesti taaten kaikille sanan- ja ilmaisunvapauden. Vihapuhetta en voi hyväksyä, mutta en myöskään ennakkosensuuria.

Yhteistyö ja vaikuttaminen
Minulla on paljon kokemusta yhteistyöstä eri organisaatioiden kanssa ja olen huomannut, että vaikka asioiden edistäminen on toisinaan hidasta, niin se on mahdollista. Teen paljon yhdistystoiminnan puolella ja olen KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:n puheenjohtaja. Olen asemassani perustanut Kansallisen kokemusasiantuntijatyöryhmän, jossa on puolen sataa organisaatiota mukana sairaanhoitopiireistä pienempiin yhdistyksiin. Näin voimme yhdessä edistää asiakasosallisuutta ja kaikki saavat demokraattisesti mahdollisuuden puhua organisaation koosta tai rahoituksesta riippumatta. Olen mukana mm. seuraavissa työ- ja ohjausryhmissä:

  • Sosiaali- ja terveysministeriö, Työelämän ja hyvän mielenterveyden toimenpideohjelman ohjausryhmä
  • Sosiaali- ja terveysministeriö, Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisen seurantaryhmä
  • Mielenterveyspooli-ohjausryhmä
  • Ehkäisevän Päihdetyön verkoston järjestöjohtajat
  • SOSTE-järjestöjohto
  • KAP-Vantaa -hanke ohjausryhmä
  • THL:n Kansallinen itsemurhien ehkäisytyötä koordinoiva verkosto
  • THL HAAVA-hanke taustaryhmä, poliisin ja ensihoitohenkilökunnan koulutus kohtaamaan itsetuhoista ihmistä
  • Kokemusasiantuntijat verkossa ohjausryhmä, Laurea AMK

Avoin päätöksenteko
Elämme tietoyhteiskunnassa ja meillä on mahdollisuus toimia avoimesti ja läpinäkyvästi kaikilla päätöksenteon tasoilla. Tämä vastakohtana hyväveli-kerhoille, suhmuroinnille ja korruptiolle. Osakeyhtiöiden taakse piiloutuminen tulee saada loppumaan hankkeissa, joissa käytetään julkista rahaa. Avoimet päätökset tuovat kuntalaiselle mahdollisuuden tarkistaa asioiden oikeellisuutta. Osana avoimuutta myös käytetyn kielen tulee olla kaikkien ymmärrettävissä. Antaen siten tilaisuuden jokaiselle ja kaiken ikäisille, osallistua politiikan seuraamiseen. Tutkittua tietoa ja vapaata tiedonvaihtoa ylipäätään tulee lisätä päätöksenteon tukena.