Vaihtoehto lääkepatenteille

Etenkin Euroopassa, jossa on voimakkaasti rahoitettu julkinen terveydenhuolto, valtaosa lääketeollisuuden myyntituloista tulee suoraan valtioilta. Euroopan lääketutkimuksen kattojärjestö EFPIA kertoi vuoden 2006 raportissaan (sivulla 37), että valtaosa lääkkeiden kuluista tuli valtioiden korvattaviksi – esim. Suomen valtio maksoi 66 %, Saksan 90 %, Ranskan 95 % ja Alankomaiden 99,7 % kaikista lääkeostoksista. Isojen lääkeyhtiöiden omista yhteenvedoista ilmenee (esim. Novartis [sivu 143], AstraZeneca), että niiden saamista myyntituloista noin 15 % käytetään tutkimukseen ja uusien lääkkeiden kehittelyyn. Onko patenttijärjestelmä todella tehokkain tapa rahoittaa tutkimusta, kun lääketeollisuus itsekin myöntää käyttävänsä 85 % valtioilta saamistaan rahoista muihin tarkoituksiin – ja kun sitä samaan aikaan laajasti kritisoidaan ja pidetään toimimattomana?

Vaihtoehtona olisi, että hallitukset rahoittaisivat itse lääketutkimusta suoraan, vapauttaen kaikki tutkimustuloksensa vapaaseen käyttöön. Ruotsin Ruoka- ja lääkehallinnon raportti ilmoittaa (sivu 13) lääkkeiden hinnan pudonneen keskimäärin 70 prosenttia, kun niiden patenttisuoja on rauennut ja markkinoille on tullut halvempia kopioita. Tässä on kyse 20 vuotta vanhoista lääkkeistä joilla on ollut runsaasti aikaa vakiinnuttaa asemansa markkinoilla ja siten heikentää halvempienkaan lääkkeiden kilpailukykyä – ihmisillä on taipumus luottaa samoihin tuotteisiin, joita ovat aina käyttäneet. On siis todennäköistä, että vapaa kilpailu romahduttaisi vielä enemmän uusien, juuri markkinoille tulevien lääkkeiden hintoja.

Mikäli valtiot siirtäisivät lääkekulujen korvaamisesta käyttämistään rahoista 20 – 30 % lääketutkimuksen rahoittamiseen suoraan, olisi lääketutkimuksella käytössään enemmän rahaa kuin nykytilanteessa. Samaan aikaan lääkkeiden yleinen hinta romahtaisi ainakin 70 %. Lopputuloksena valtioiden lääkekulut romahtaisivat, hyvässä tapauksessa noin puoleen!

Tästä seuraisi myös joukko muita etuja:

  1. Nykyiset lääkepatentit pitävät hinnat korkeina myös kehitysmaissa, tappaen lukemattomia ihmisiä joka päivä. Patenttijärjestelmän romuttaminen muuttaisi tämän.
  2. Patenttivapaa tutkimus olisi yleisestikin paljon tehokkaampaa, sillä tutkijoiden ei tarvitsisi huolehtia siitä, rikkovatko heidän uudet keksintönsä olemassaolevia patentteja ja joutuvatko he tekemään saman asian tehottomammalla tavalla.
  3. Tutkimus tehostuisi myös sillä, että kaikki siihen liittyvät tiedot olisivat julkisesti saatavilla, eikä niitä pyrittäisi pitämään salassa kilpailijoilta.
  4. Vältyttäisiin eturistiriidalta, jossa lääkeyhtiöille on kannattavampaa kehittää oireita lievittäviä lääkkeitä kuin sairauden kokonaan parantavia.
  5. Nykyään pääasiassa köyhissä maissa esiintyville sairauksille ei välttämättä ole kannattavaa kehittää lääkkeitä. Sama ongelma koskettaa teollisissa maissa esiintyviä, mutta muuten harvinaisia sairauksia. Myös näihin voitaisiin paremmin kiinnittää huomiota kun suurimmat voitot eivät toimisi ensisijaisena kannustimena.

Pelkästään Suomi ei tätä muutosta pysty yksinään tekemään, mutta Euroopan tasolla se on mahdollista. Kaikki mitä siihen tarvitaan on tarpeeksi tahtoa.

(“Vaihtoehto lääkepatenteille” perustuu Ruotsin Piraattipuolueen alkuperäiseen ehdotukseen.)

Kysymyksiä

Miksi lääkepatentit halutaan hylätä?

Valtio maksaa nyt suurimman osan (Suomessa 66 %) lääkkeiden hinnasta, mutta lääkeyhtiöt käyttävät tuloistaan vain noin 15 % tutkimukseen. Tästä huolimatta patentit pitävät lääkkeiden hinnat korkeina, joka johtaa suoraan lukemattomiin kuolemiin, erityisesti kehitysmaissa. Patenttijärjestelmä myös hidastaa tutkimusta: yrityksillä ei ole kannustinta kehittää uutta, kun ne voivat luottaa vanhojen patenttien tuomiin voittoihin, ja ne joutuvat jatkuvasti varomaan etteivät uusien lääkkeiden kehittelyssä astuisi kilpailijoiden patenttien päälle.

Ehdotuksemme mukaan lääkepatentit lakkautettaisiin ja valtio tekisi tai rahoittaisi sen sijaan suoraan tutkimusta jonka tulokset julkaistaisiin ilman patentteja. Lääkeyhtiöt voisivat sitten kilpailla niiden valmistamisesta avoimilla markkinoilla. Ehdotuksemme poistaa myös lääkefirmojen ja kansanterveyden eturistiriidat, mm. houkutuksen kehittää oireita lievittäviä lääkkeitä sairauksia parantavien sijaan.

Onko Piraattipuolue yksin lääkepatentteja vastustamassa?

Ei. Lääkepatentteja vastaan on esitetty kritiikkiä usealta eri taholta, alla muutamia esimerkkejä:

VoANews / Lääkärit ilman rajoja: WTO Warned Patent Rules Shrinking Access to Cheap Drugs for Poor Nations

ITINews / Lääkärit ilman rajoja: Patents are irrelevant in stimulating the development of drugs for diseases

Prof. Michele Boldrin (Taloustieteen laitos, Washingtonin yliopisto) & Prof. David Levine (Taloustieteenlaitos, Washingtonin yliopisto): Against Intellectual Property, chapter 9 – The Pharmaceutical Industry.

Forbes / Prof. Michael Heller (Columbia Law School): Where are the cures?

PhysOrg / International Expert Group on Biotechnology, Innovation and Intellectual Property: Landmark study reports breakdown in biotech patent system

Lääkepatenttijärjestelmä on maailmanlaajuinen. Miten asioiden muuttaminen vain Suomessa tai Euroopassa riittää?

Lääkepatenttijärjestelmä, samoin kuin patenttijärjestelmät yleensäkin, ovat todellakin maailmanlaajuisia. Siksi muutoksia tarvitsee ajaa aluksi koko EU:n tasolla. EU on tällä hetkellä maailman suurin talous, joten muulle maailmalle olisi erittäin vaikeaa pakottaa sitä “takaisin ruotuun” talouspakotteilla uhkaamalla. Järjestelmän purkaminen Euroopassa on ensimmäinen askel sen purkamiseen koko maailmassa.

Eikö lääketutkimuksen rahoittaminen valtion varoilla ole suunnitelmataloutta?

Ei. Valtaosa Euroopassa myytyjen lääkkeiden kuluista tulee valtioiden korvattaviksi, joten lääketutkimusta rahoitetaan valtion varoista jo nyt. Ehdotetussa mallissa valtio hoitaisi pelkästään tutkimuspuolen rahoittamisen, mahdollisesti kilpailuttaen eri lääkekehitykseen keskittyviä yrityksiä. Suomen valtio rahoittaa jo nyt erilaista tutkimustyötä suoraan, esimerkiksi VTT:n ja korkeakoulujen kautta. Lääkkeiden myymiseen tai tuotantoon ei valtio ottaisi mitään osaa, ja lääkeyhtiöille jäisi yhä vapaus tehdä omaa tutkimustaan, jos niin haluaisivat.

Tämänlainen malli saisi markkinoille aikaan enemmän kilpailua, ei vähemmän. Nykytilassa lääkemarkkinoille on vaikea tulla, koska tutkimuksen tekeminen on kallista ja patentit antavat olemassaoleville yrityksille monopolin valmistamiinsa tuotteisiin. Näin tietyn lääkkeen tuotannosta ei synny kilpailua ja sen hinta pysyy korkealla. Patenttijärjestelmän purkaminen vapauttaisi kilpailun ja heikentäisi uusien tulokkaiden riippuvuutta itsenäisestä tutkimustyöstä. Se toisi lääketuotannon todellisen markkinatalouden piiriin, romahduttaen lääkkeiden hintoja hyvässä tapauksessa jopa 70 prosentilla. Tämä on suunnitelmatalouden suora vastakohta.

Esimerkki: Valtion rahoituksella kehitetään lääke X ja vapautetaan sen yksityiskohdat yleiseen käyttöön. Tutkimustyö on tehty, ostajia on valmiiksi ja ainoa sijoitus mitä tarvitaan on itse tuotanto. Mikä tahansa yritys voi silloin tulla markkinoille ja koettaa myydä lääkettä kilpailijoita edullisemmin. Nykytilanteessa taas lääkkeen kehittäneellä yhtiöllä olisi siihen patentti, eikä mikään estäisi pyytämästä lääkkeestä mielivaltaisia summia. Nykyinen malli on lähempänä suunnitelmataloutta kuin ehdotettu.

Mutta valtiohan päättäisi mitä sairauksia pyritään hoitamaan?

Nykytilanteessa pieni joukko suuryrityksiä päättää, mitä sairauksia pyritään hoitamaan, usein ajaen puhtaasti omia intressejään, esimerkiksi kehittäen oireita lievittäviä, ei sairauksia parantavia, lääkkeitä. Valtio voisi myös jättää tutkimussuunnista päättämisen tutkimuslaitosten itsensä käsiin. Ei valtio nytkään sanele sitä, mitä tutkimustyötä yliopistoissa pitää tehdä.

Mikään ei myöskään estäisi nykyisiä lääkeyrityksiä jatkamasta uusien lääkkeiden kehittelyä itsenäisest. Uudet lääkkeet tarvitsisi vain tuoda markkinoille tarpeeksi nopeasti ja tarpeeksi halvalla, jotta markkina-aseman saisi varmistetua ennen kilpailijoiden sekaantumista asiaan. Itsenäisesti lääkkeen tuottanut yritys pystyy hyvin valmistelemaan tuotantolinjansa valmiiksi ennenkuin kilpailijoilla on koko lääkkeestä hajuakaan.

Voisiko Piraattipuolueen ehdotusta toteuttaa vain osittain?

Kyllä. Lääkkeiden turvallisuustestaus on yksi aikaavievimpiä ja kalliimpia osioita niiden kehittämisessä. Valtio voisi esimerkiksi poistaa patentit ja rahoittaa puhtaasti testausvaiheen, jättäen muun tutkimustyön lääketeollisuuden hoidettavaksi. Lääkkeiden testaaminen olisi joka tapauksessa hyvä saada pois niitä valmistavien tahojen vaikutuspiiristä, koska lääkkeen valmistajalla on huomattava motivaatio saada lääke vaikuttamaan turvallisemmalta kuin se onkaan.