Piraattipuoluetta perustamassa 50 henkeä, puolue kritisoi CSS-päätöstä

Piraattipuolueen perustamiskokous pidettiin 24.-25. toukokuuta Tampereen Nekalassa. Paikalle oli saapunut eri puolilta maata noin viitisenkymmentä henkeä yhteisenä tavoitteenaan uudistaa Suomen tekijänoikeus-, patentti- ja yksityisyyslainsäädäntöä. Kokous muodosti hallituksen ja hyväksyi puolueohjelman, Piraattipuolueen tavoitteet ovat epäkaupallisen kopioinnin täydellinen vapauttaminen, tekijänoikeussuojan lyhentäminen 5-10 vuoteen julkaisuhetkestä, ohjelmisto- ja lääkepatenttijärjestelmien lakkauttaminen, yksilön oikeuksien (erityisesti yksityisyyden suojan ja sananvapauden) turvaaminen, ja kuluttajansuojan toteutuminen myös sähköisessä kaupankäynnissä.

Puolueen puheenjohtajaksi valittiin tähän asti tiedottajana toiminut Carl Wahlman. “Vastuuseen asettamisen aika on alkanut”, hän sanoi. Uudeksi tiedottajaksi valittu Kaj Sotala taas näkee osan puolueen tavoitteista huomattavasti vähemmän radikaaleina kuin millaisina ne usein tulkitaan. “Tiedostonjakamisen laillistamisella ei olisi enää mitään muuta käytännön vaikutusta kuin se, että satunnaisia ihmisiä ei mielivaltaisesti voitaisi tuomita epäoikeudenmukaisiin rangaistuksiin.”

Piraattipuolue haluaa samassa yhteydessä ottaa heti kantaa äskettäin julkisuuteen tulleeseen tuomioon. Helsingin hovioikeus on antanut päätöksen, jossa kriminalisoidaan DVD-elokuvien katsominen Linux-käyttöjärjestelmässä (syyte nro 1427). Piraattipuolue katsoo, ettei DVD-levy sovellu tarkoitukseensa, jos sitä ei saa toistaa. Täten päätös on ristiriidassa kuluttajansuojan kanssa (Kuluttajansuojalaki, 5. luku 12 §).

Päätöksessä sanotaan selvästi, ettei ole sallittua purkaa DVD-bittivirtaa ilman siihen hyväksyttyä ohjelmistoa. Purkaminen on kuitenkin pakollista jotta levyä voisi katsoa lainkaan. Käytännössä tämä siis rajoittaa radikaalisti mahdollisuuksia katsoa DVD-levyjä esim. Linux-käyttöjärjestelmässä. Järjestely antaa yksittäiselle taloudelliselle taholle mahdollisuuden määrätä millaisissa laitteissa ja millä tavoin DVD-levyjä voidaan käyttää, antamatta kuluttajille minkäänlaista oikeutta toimia muuten kuin sanelluin ehdoin.

Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyttyä rekisteröitymishakemuksen, aloittaa Piraattipuolue kannattajakorttien keruun. Puolueen hallitus antaa mielellään lisätietoja ja lausuntoja kaikille kiinnostuneille tahoille.

Carl E. Wahlman
Piraattipuolueen puheenjohtaja

Kaj Sotala
Puoluehallituksen tiedottaja

Yhteystiedot:

kaj.sotala@piraattipuolue.fi
040 824 9335

carl.wahlman@piraattipuolue.fi
044 070 7246