Nyt puhuvat Piraattinaiset

piraattinaisia

Piraattipuolue on perinteisesti ollut miesvoittoinen puolue – tietoyhteiskunnan ja tekijänoikeuksien kysymykset vetoavat usein enemmän miesvoittoisiin IT-aloihin. Tästä huolimatta puolueen ja yhdistysten eri johtotehtäviin on noussut useampi nainen. Millaista on olla Piraattikuningatar?

Piraattipuolue lähti liikkeelle tekijänoikeus- ja tietoyhteiskuntakysymyksistä. Nämä aiheet ovat lähimpiä IT-alalla työskenteleville, joten etenkin puolueen alkuaikoina aktiivit koostuivat enimmäkseen miehistä.

Sittemmin puolue on laajentanut ohjelmalinjauksiaan myös muihin aiheisiin, esimerkiksi ympäristönsuojeluun, kansalaisten perusturvaan sekä sosiaali- ja terveyspolitiikkaan. Tätä myötä myös naisia on näkynyt toiminnassa entistä enemmän – niin ehdokkaina kuin myös puolueen ja eri yhdistysten luottamustehtävissä.

Jonna Purojärvi

Nykyinen ja edellinen Piraattipuolueen puheenjohtaja, eli Petrus Pennanen ja Jonna Purojärvi suunnittelemassa puolueen kasvua maaliskuussa 2018.


Nykyinen ja edellinen Piraattipuolueen puheenjohtaja, eli Petrus Pennanen ja Jonna Purojärvi suunnittelemassa puolueen kasvua maaliskuussa 2018.
 • Ehdolla Keski-Suomen vaalipiirissä numerolla 56
 • Keski-Suomen piiriyhdistyksen sihteeri, varavaltuutettu, yhteiskuntatieteiden opiskelija
 • Edellinen puolueen puheenjohtaja 2016–2018

Liityin Piraattipuolueeseen vuonna 2013. Erityisesti tietopohjainen päätöksenteko ja argumentointi lämmittivät mieltäni. Toimin ensin eurovaaliehdokkaana, minkä jälkeen pääsin hallitukseen ja toimin tiedottajana ja sosiaalisesta mediasta vastaavana. Sen jälkeen hyppäsin Piraattinuorten kapteeniksi, minkä jälkeen sain luottamuksen toimia koko puolueen puheenjohtajana vuosina 2016-2018.  

Aktiivijoukossamme sukupuolijakauma on tasaantunut vuosikausien aikana. Kun tilanne oli aktiiveissakin vielä selkeästi miespainotteisempi, tein niin jäsenenä kuin puheenjohtajana töitä erityisesti ilmapiirin parantamiseksi. Tunnen suurta ylpeyttä puolueestamme, että olemme paljon internetin kautta keskustelevana joukkona kyenneet näkemään toisemme ruudun takaa ihmisinä – emme ole toisillemme vain pikseleitä ruudulla, emmekä pelkkiä sukupuolia.

Koska keskustelumme pohjaavat argumentointiin eikä henkilön ominaisuuksille anneta painoarvoa, minun oli mahdollista nousta puheenjohtajan asemaan. Tullessani valituksi olin työtön ja korkeakoulun kesken jättänyt, enkä ollut puolueessakaan toiminut kuin noin kolmisen vuotta. Ikääkin oli vasta 27. Ulkopuolisten silmissä saattoi olla myös erikoista, että miesvoittoinen puolue valitsi naisen johtoon.

Sukupuolijaottelua onkin tehty paljon enemmän ulkopuolelta kuin puolueemme sisällä. Jaottelun puuttuminen on ollut minulle äärimmäisen tärkeää – että olemme toisillemme ihmisiä, emmekä sukupuolia, sillä itse en kykene identifioitumaan sukupuoleen laisinkaan.

Piraateissa olen saanut olla minä tasan sellaisena kuin olen, ja tulla kohdatuksi yhdenvertaisena. Se on antanut minulle valtavasti voimavaroja tehdä ja toimia yhteiskunnassa, jossa minut vielä niin usein nähdään ensisijaisesti sukupuolena ihmisen sijaan.

Jonnan blogikirjoitukset Uusi Suomi -sivustolla
Twitterissä: @Jonnapurojarvi

Riikka Nieminen

 • Ehdolla Uudellamaalla numerolla 224
 • Uudenmaan piiriyhdistyksen puheenjohtaja
 • kokemusasiantuntija, vammaisaktivisti
Uudenmaan piiriyhdistyksen puheenjohtaja Riikka Nieminen vaaliteltalla.

Uudenmaan piiriyhdistyksen puheenjohtaja Riikka Nieminen vaaliteltalla.

Valitsin Piraatit jo kymmenen vuotta sitten, koska kannatan yhdenvertaisuutta, avointa hallintoa ja yksilön suojaa. Olen kokemusasiantuntija ja vammaisaktivisti, ja toimin tällä hetkellä Uudenmaan piraattien puheenjohtajana. Olen myös ollut mukana vaikuttamassa Piraattipuolueen ohjelmalinjauksiin muun muassa yhdenvertaisuuden osalta.

Piraattien ajama avoin hallintotapa tulisi saada mukaan kaikkialle, missä on käytössä julkista rahaa. Näin vältytään piilokorruptiolta. Avoimuuden edistäminen hallinnossa on näkynyt jo nyt – Jyväskylän kaupunginvaltuutettumme Arto Lampilan aloitteesta on jo pidetty kaksi avointa kokousta, ja Helsingin kaupunginvaltuutetumme Petrus Pennasen aloite lautakuntien kokousten avaamisesta yleisölle hyväksyttiin. Pennasen aloitteesta vanhusneuvoston kokous oli seurattavissa netin välityksellä.

Yksityisyys on meille piraateille ensisijaisen tärkeää. Vastustan esimerkiksi KELA- ja kuljetuspalvelumatkojen yhdistelyä, koska niissä yksilön yksityisyyden suoja murtuu täysin. Myös vammaisilla ja pitkäaikaissairailla on oikeus arvokkaaseen elämään. Emme ole edestakaisin kuljeteltavia paketteja.

Omalla listallani on avoimuuden ja yksityisyyden puolustamisen lisäksi väliinputoajien äänen esiin tuominen ja osallistaminen.

Riikka Niemisen esittelysivu puolueen sivuilla

Saga Nyrén

Piraattipuolueen Helsingin vaalipiirin ehdokas Saga Nyrén eduskuntavaalit 2019 kampanjakuvassa.
Helsingin vaalipiirin ehdokas Saga Nyrén eduskuntavaalit 2019 kampanjakuvassa.
 • Ehdolla Helsingin vaalipiirissa numerolla 66
 • Uudenmaan piiriyhdistyksen hallituksen varajäsen
 • tekn. yo, tekninen projektipäällikkö

Olen feministi, aktivisti ja Piraatti. Olen IT-alalla töissä ja kahden lapsen äiti, ja olen myös tehnyt paljon kolmannen sektorin työtä muun muassa turvapaikanhakijoiden ja lapsiperheiden kanssa. Piraateissa olen toiminut Uudenmaan piiriyhdistyksen hallituksen jäsenenä sekä rahastonhoitajana, ja nyt olen hallituksen varajäsen. Olen myös ollut mukana luomassa mm. Piraattien yhdenvertaisuusohjelmaa.

IT-alan ammattilaisena näen, miten informaatioyhteiskunnan kysymykset ovat todella keskeisessä asemassa kaikessa päätöksenteossa, kun yhteiskunta digitalisoituu. Haluan pitää huolen siitä, tässä muutoksessa kunnioitetaan ihmisten yksityisyyttä ja itsemääräämisoikeutta.

Piraateissa on paljon asiantuntemusta tietoyhteiskuntakysymyksiin, ja meillä ymmärretään, kuinka tärkeää on, että digiasioista päätettäessä mukana on mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä. Yhteiskunnan sähköistyessä tulee pitää huoli siitä, että palvelut ovat kaikkien saavutettavissa ja yhdenvertaisuus on keskeisessä asemassa.

Saga Nyrénin esittelysivut puolueen sivuilla

Veera Kontiokari

Oulun vaalipiirin ehdokas Veera Kontiokari eduskuntavaalit 2019 kampanjakuvassa.
 • Ehdolla Oulun vaalipiirissä numerolla 75
 • Piraattipuolueen hallituksen varajäsen,
 • puoluetiedottaja, medianomi (amk)

Olen ollut mukana Piraateissa aivan alkutaipaleesta lähtien, joskaan en aina ole ollut aktiivitoiminnassa mukana. Kun puoluetta oltiin perustamassa, olin mukana Oulun ensimmäisissä paikallistapaamisissa, mutta asia jäi sittemmin pimentoon muutettuani muualle opiskelemaan.

Palattuani Ouluun oli paikallistoiminta hyvässä vauhdissa, ja minua pyydettiin ensimmäisiin eduskuntavaaleihini ehdokkaaksi – ja sille tielle jäin. Olen kerennyt toimia Oulun piiriyhdistyksen sihteerinä, varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana, Piraattinuorten varapuheenjohtajana ja tällä hetkellä istun puoluehallituksen varajäsenenä ja toimin puoleen tiedottajana. Olen myös ollut mukana vaikuttamassa puolueen ohjelmalinjauksiin.  

Internetin kasvattina tunsin Piraatit jo alusta alkaen omaksi puolueekseni. Sittemmin puolue on kasvanut ja kehittynyt valtavasti, mutta piraattimielisyys on aina säilynyt pohjalla.

Minulle Piraatit tarkoittavat vapautta ihmisille – vapautta toteuttaa itseään, vapautta yrittää ja myös vapautta epäonnistua. Koen etenkin perustulon tärkeäksi uudistukseksi sosiaaliturvallemme, sillä se antaisi ihmisille vapauden sovittaa työt, opiskelut ja muu elämä yhteen ilman suurta pelkoa taloudellisesta katastrofista.

Veera Kontiokarin esittelysivut puolueen sivuilla

Kaikki ehdokkaamme löytyvät sivuiltamme. Piraattipuolueella on ehdokkaita joka vaalipiirissä.