Helsingin yliopiston akateemiset piraatit

Helsingin yliopiston akateemiset piraatit tavoittelee avointa opetusta, tutkimusta ja päätöksentekoa ylioppilaskunnan ja yliopiston piirissä. Akateemiset piraatit tekee yhteistyötä Piraattipuolueen ja sen nuorisojärjestön Piraattinuorten kanssa, mutta ei ole kummankaan jäsenjärjestö.

Mistä meidät on tehty?

Piraattiaatteeseen kuuluu asioiden rohkea tarkastelu uusista näkökulmista. Avoimuuden ohella meille tärkeitä arvoja ovat yksityisyyden suojayksilönvapaudet, järkevä tietoyhteiskuntakehitys ja immateriaalioikeudet, jotka kaikki koskettavat myös ylioppilaskunnan toimintaa ja opiskelijoita.

Opetus tiedon aikakauteen

Massaluennot verkko-opinnoiksi ja lähiopetus laadukkaisiin pienryhmiin. Opiskelijoiden perusoikeuksien toteutuminen on turvattava myös sähköisessä viestinnässä.

Tietoa ei pidä pantata

HYY:n tulee edistää tutkimustiedon vapaata saatavuutta ja hyödyntämistä. Opiskelu- ja kurssimateriaalien vapaa ja avoin jakelu on koko yhteiskunnan etu. Yliopiston ei kuulu sivistää vain itseään. Ylioppilaskunnan tulee kaikin tavoin pyrkiä edistämään sitä, että yliopiston korkeatasoisen tutkimuksen hedelmät ovat kaikkien saatavissa ja hyödynnettävissä – yhteiskunta ei kehity tietoa panttaamalla.

Avoimuus ja itsenäisyys

Haluamme avoimempaa ja toimivampaa yliopistohallintoa – se on opiskelijan etu. HYY:n pitää tarkastella kriittisesti myös omaa hallintoaan ja siellä piileviä hyvävelikerhoja.

Haluamme myös:

  • yliopiston tuottaman tutkimustiedon mahdollisimman vapaasti saataville
  • oppi- ja kurssimateriaalin saatavuuden parantamista verkossa
  • opetuksen kehittämistä tietoisesti tietoyhteiskunnan näkökulmasta (massaluennot verkko-opinnoiksi ja lähiopetuksen keskittäminen laadukkaaksi pienryhmäopetukseksi)
  • suojella yliopistojen itsehallintoa ja kolmikantaista päätöksentekomallia, parantaa ylioppilaskunnan päätöksenteon avoimuutta
  • ettei opiskelijoita kytätä, yliopisto ei saa ottaa käyttöön Lex Nokia -valtuuksia.

Liity jäseneksi

Voit liittyä Helsingin yliopiston akateemisten piraattien jäseneksi täyttämällä jäsenhakemuslomakkeen. Jäsenyys on maksuton.

Yhteydenotto

opiskelijat@piraattipuolue.fi