Tietoyhteiskunta

Informaatioteknologia vaikuttaa meidän jokaisen elämään. Työ, opinnot, vapaa-aika, saamamme lääketieteellinen hoito, jopa ruoan tuotanto ja toimitusketjut – tietotekniikka on kaikissa näissä vahvasti läsnä. On tärkeää, että lainsäädäntöämme päivitetään, jotta se heijastaa tämän päivän tarpeita.

Immateriaalioikeudet

Tekijänoikeuskysymyksissä on löydettävä tasapaino tuottajien taloudellisten intressien sekä ihmiskunnan yhteisten tarpeiden välillä. Nykyjärjestelmä vaatii raskasta verovaroin tuotettua valvontaa, heikentää kuluttajien mahdollisuuksia käyttää ostamiaan tuotteita ja vaikeuttaa uusien luovien alojen tekijöiden läpimurtoa. Samalla se on uhka kulttuurin säilymiselle ja ideoiden vuorovaikutukselle. 

Avoin tieto

Verovaroilla tuotetun tieteellisen tutkimuksen tulee olla veronmaksajien saavutettavissa. Meidän tulee purkaa rakenteet jotka ohjaavat siihen, että ensin maksetaan tutkimuksesta, sitten sen julkaisemisesta ja lopulta vielä sen lukemisesta. Tieteellisen tiedon parempi saavutettavuus lisäisi tulosten hyödyntämistä sekä kaupallisessa toiminnassa että muussa tutkimuksessa. Se raha mikä nyt ohjataan julkaisualustoille, voitaisiin käyttää tutkimukseen.

Julkiset IT-ostot

Tietoyhteiskunnassa yhä suurempi osa palveluista kytkeytyy tietotekniikkaan ja ohjelmistoihin. Piraattipuolue katsoo, että kaikki IT-ostot pitäisi ostaa siten, että lähdekoodi on kaikkien saatavilla. Avoimen lähdekoodin ohjelmistot takaavat sen, ettemme ole ohjelmiston suhteen vain yhden, alkuperäisen tuottajan varassa kun ohjelmistoon pitää tehdä muutoksia. Avoin lähdekoodi olisi myös kansalaisten itse hyödynnettävissä omiin projekteihinsa. Kansalaisilla olisi myös mahdollisuus tarkastella työn laatua ja ilmoittaa havaitsemistaan heikkouksista.