Yksityisyys

Viestintäsalaisuuden tason eli viestinnän luottamuksellisuuden, yksityisyyden ja nimettömyyden takeiden tulee olla samoja sähköisessä ja muussa viestinnässä. Oikeus yksityisyyteen on perustuslaissa turvattu kansanvallan tärkeä kulmakivi, johon nojaavat kaikki tärkeinä pitämämme vapaudet.

Yksityisyyden loukkaukset merkitsevät tunkeutumista ihmisyyden ydinalueille: ajatuksiin, mielipiteisiin, vakaumuksiin, ihmissuhteisiin ja elintapoihin.

Piraattipuolue vastustaa yleisiä biotunnisterekistereitä, kuten passinhaltijoiden sormenjälkirekisteriä. Kansalaisten säännönmukainen, laajamittainen valvonta johtaa vääjäämättä väärinkäytöksiin, eikä sille ole perusteita vapaassa yhteiskunnassa.

Tekniikan kehitys on muuttanut tapaamme kommunikoida, mutta se ei ole vähentänyt yksityisyyden merkitystä. Pienimpienkin yksityisyydensuojaan tehtyjen rajoitusten on oltava erittäin hyvin perusteltuja. Jokaisella on oikeus saada tietää mihin häntä koskevia tietoja käytetään.

Piraattipuolue on kritisoinut esimerkiksi poliisin yksityisyyden suojaan puuttuvien pakkokeinojen jatkuvaa laajentamista (ks. lausunto, pdf) ja sitä, että yksityisyyden suojan heikkenemistä verkossa ei oteta valtion tasolla vakavasti.

Kuuntele Piraattipuolueen varapuheenjohtaja Ahto Apajalahden ihmisoikeusseminaarissa pitämä puhe, joka käsittelee erityisesti Piraattipuolueen huolenaiheita yksityisyyden suojan heikkenemisen suhteen: