Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus on vapaan yhteiskunnan peruspilari. Piraattipuolue uskoo jakamattomaan ja absoluuttiseen ihmisarvoon ja pyrkii näistä lähtökohdista edistämään aitoa yhdenvertaisuutta ihmisten ja ihmisryhmien välillä. Lainsäädännöllisen syrjimisen lisäksi on olemassa yhteiskunnallisia sekä kulttuurillisia syrjiviä rakenteita, jotka on tärkeä tunnistaa, jotta niiden negatiivisia vaikutuksia yhdenvertaisuuteen eri ihmisryhmien välillä voidaan kriittisesti arvioida. Piraattipuolue vastustaa syrjintää sukupuolen, iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Sukupuoli

Kaksijakoinen sukupuolen luokittelu kuuluu menneisyyteen. Julkisen vallan on muutettava toimintatapansa niin, että se kunnioittaa sekä biologista sukupuolten kirjoa että sukupuoli-identiteettien moninaisuutta. Juridinen sukupuoli on vanhentunut käsite, eikä valtion tarvitse tietää yksilön sukupuolta.

Uskonto

Uskonto on jokaisen yksilön henkilökohtainen valinta. Kaikkien elämänkatsomusten tulee olla lainsäädännöllisesti yhdenvertaisessa asemassa. Tämä tarkoittaa luterilaisen ja ortodoksisen kirkon erityisasemasta luopumista. Moninaisessa yhteiskunnassa myös oman uskonnon erillisopetuksesta tulee luopua. Kaikki oppilaat voivat osallistua yhdessä opetukseen, jossa käsitellään uskontojen yhteiskunnallista roolia ja tutustutaan monipuolisesti erilaisiin elämänkatsomuksiin.

Vammaisuus

Vammaisuus kuvaa fyysisen, tai myös psyykkisen terveyden rajoitteita, joiden vuoksi henkilö ei pysty toimimaan täysipainoisesti fyysisessä tai sosiaalisessa ympäristössä. Vammaisille on taattava yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua haluamallaan tavalla yhteiskunnan toimintaan ja tehdä työtä. Kaikilla, myös vammaisilla, tulee olla oikeus toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan, päättää itse perheen perustamisesta, ja tarvittaessa saada näihin apua. Kaikilla tulee olla mahdollisuudet oman asuinpaikan ja tavan, sekä asuinkumppanin valintaan. Jokaisen itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa ja antaa tilaa yksityisyydelle.