Perustulo

Piraatit perustulon puolesta

Sosiaaliturvan tulee pääosin perustua kaikkien kansalaisten vastikkeettomaan perustuloon, joka mahdollistaa kohtuullisen elintason ja kannustaa hankkimaan ylimääräisiä tuloja. Perustulo tarkoittaa sosiaaliturvan useiden muotojen korvaamista kaikille kansalaisille maksettavalla kuukausittaisella rahalla, jolle ei ole mitään ennakkoehtoja ja jonka saa käyttää haluamallaan tavalla. Perustulon kannattajia löytyy koko puoluekentältä vasemmistosta oikeistoon. Perustulo ei vaadi merkittävästi ylimääräistä julkista rahoitusta, sillä tuki korvaa suuren osan nykyisistä tuista.

Piraattipuolue päätti vuoden 2011 syyskokouksessaan lisätä puolueohjelmaansa vaatimuksen perustulon käyttöönotosta. Perustulo on ajankohtainen sikälikin, että suomalainen perustuloverkosto valmiselee uuden lain mahdollistamaa kansalaisaloitetta asiasta.

Yksi yleisimmistä perusteluista perustulojärjestelmän puolesta on kannustinloukkujen poistaminen. Nykyään kertaluonteisen, lyhytaikaisen tai osa-aikaisen työn vastaanottaminen ei ole useinkaan kannattavaa, koska saatu uusi tulo vähentäisi tukia samalla summalla. Tuet saatetaan myös katkaista, ja niiden uudelleen hakeminen voi olla hidasta.

Monille hyötyä

Perustulo parantaisi erityisesti pienyrittäjien, opiskelijoiden, tutkijoiden, pätkä- ja silpputyöläisten, freelancereiden, luovan työn tekijöiden ja urheilijoiden asemaa. Ne, joilla tulot tulevat epäsäännöllisesti tai satunnaisina piikkeinä, saisivat toimeentulonsa turvaksi perustulon, jota saadut muut tulot eivät vähentäisi. Heidän ei tarvitsisi taistella tukiensa puolesta, eivätkä he joutuisi tulo- tai kannustinloukkuihin.

Perustulon vastustajat väittävät, että se kannustaisi laiskotteluun. Nykyaikana monenlaisen työn yhteiskunnallista hyötyä on kuitenkin ajateltava uudella tavalla. Internetiin vapaaehtoisesti tuotettu tieto on kaikkien käytettävissä, mikä lisää monenlaisen työn tehokkuutta. Monipuolinen kulttuuritarjonta pitää yllä väestön henkistä vireyttä, joka on edellytys luovuudelle. Vapaaehtoistyö voi vaikuttaa myönteisellä tavalla kansantalouteen.

Miksi juuri piraatit?

Puoluekokouksen päätös vuoden 2011 lopulla ottaa perustulo puolueohjelmaan ei ollut yllätys, sillä jo kevään 2011 eduskuntavaaleissa yli kaksi kolmasosaa piraattiehdokkaista allekirjoitti perustuloa kannattavan julkilausuman. Lisäksi puolueelle haluttiin sosiaali- ja talouspoliittinen kanta, josta olisi jäsenistön keskuudessa laaja yhteisymmärrys.

Perustulo sopii yhteen puolueen muidenkin tavoitteiden kanssa. Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä kunnioittaa huonosti asiakkaidensa yksityisyyttä. Jatkuva tuensaajien rahankäytön seuraaminen on paitsi tehotonta, myös nöyryyttävää. Perustulo sopii yleisemmälläkin tasolla piraattiliikkeen henkeen. Sen myötä tarpeeton kontrolli ja byrokratia vähenisivät ja ihmisten valinnanvapaus kasvaisi.

Muista puolueista pisimmälle mietitty perustulomalli on vihreillä. Piraattipuolueessa vihreiden perustulomallia pidetään hyvänä lähtökohtana keskustelulle.