Kunta- ja peruspalvelut

Valtion ja kuntien tärkein tehtävä on pitää huolta asukkaiden hyvinvoinnista tehokkaasti ja yhteisesti sovittujen reunaehtojen mukaisesti. Hyvinvoiva väestö on paitsi tavoite itsessään, niin myös tapa tuottaa yhteiskunnallista turvallisuutta ja työvoimaa markkinoille.

Perustulo

Sosiaaliturvaa tulee uudistaa vastikkeettomaksi ja joustavaksi. Jokaisella on oikeus elää ilman, että sitä oikeutta tarvitsisi joka kuukausi hakemuksella anoa. Vastikkeettomuus vapauttaisi ihmiset tekemään tärkeämpiä asioita elämässään. Samalla nykyisenlaisen silpputyöelämän yhdistäminen perhevapaisiin, opintoihin, oman terveytensä hoitamiseen ja mielenkiintoisiin harrastuksiin helpottuu. Luovan työn freelance-tekijöillä, yksinyrittäjillä ja vajaatyökykyisillä tulee olla sama oikeus perusturvaan kuin muilla, samalla kun panostaa omaan uraansa.

Sotepalvelut

Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti yksilöitä ei saa asettaa palveluiden osalta eriarvoiseen asemaan. Samalla on kuitenkin huomioitava kuntien monimuotoisuus: Kuntien on voitava järjestää palveluita kuntalaisia parhaiten palvelemilla tavoilla. Erot väestörakenteissa, asukastiheydessä, maantieteellisessä sijainnissa ja taloudessa tarkoittavat sitä, että palveluita voi olla tarpeen järjestää eri malleilla eri paikoissa. Vapaaehtoinen maakuntahallinto demokraattisesti valitulla päättävällä elimellä on yksi vaihtoehto, samoin se, että kunta järjestää palveluita itsenäisesti.

Koulutus

Opetussuunnitelmia ja opetusmenetelmiä tulee jatkuvasti arvioida ja ajanmukaistaa. Tämä ei tarkoita ainoastaan teknologisia muutoksia ja verkkomateriaalien hyödyntämistä, vaan myös nykyistä enemmän oman ajattelun ja tiedonhaun painottamista, jolloin painopiste siirtyy kokeisiin pänttäämisestä syvällisempään ymmärtämiseen. Kouluissa opetellaan taitoja, joiksi perinteisesti on mielletty esimerkiksi kielitaito ja taitoaineet. Myös ajattelu pitäisi nähdä taitona, jota on syytä opettaa ja kehittää. Ajattelutaidot auttavat erottamaan asiallisen tiedon epäasiallisesta. Nämä taidot ovat nyky-yhteiskunnassa erittäin tärkeitä.

Opiskelun oppimateriaaleineen tulee olla maksutonta kaikilla oppiasteilla julkisissa oppilaitoksissa, myös korkeakouluissa. Tästä syystä opetuksen tukena tulee suosia ensisijaisesti avointa sisältöä.