Eurooppa

Eurooppalainen yhteistyö on Suomelle tarpeellista. Euroopan Unionia tarvitaan vastapainoksi muun muassa Yhdysvalloille, Kiinalle ja kansainvälisille suuryrityksille.

Päätösvalta, joka ei ole yksilöillä, tulee olla sillä taholla, joka pystyy kyseessä olevassa asiassa parhaiten huolehtimaan yksilönvapauksien ja perusoikeuksien turvaamisesta. Piraattipuolue katsoo, että Euroopan unioni on kunnallis- ja aluehallinnon sekä kansallisvaltioiden ohella yksi tällainen taho, jolla voi olla päätösvaltaa eri asioissa.

Eurooppa ei kuitenkaan ole yhtä kuin EU, ja eurooppalaista yhteistyötä tapahtuu paljon unionista riippumatta. Tästä hyvänä esimerkkinä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Euroopan unionista erillistä eurooppalaista yhteistyötä sekä yhteistyöelimiä tulee korostaa ja tukea unionin rinnalla.

Kansalaisten osallistaminen

Eurooppalaisten oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon tulee toteutua myös unionin tasolla. Kansalaisaloitteen helpottamisen lisäksi Piraattipuolue toivoo mahdollisuutta järjestää EU-tasoinen kansanäänestys. Suoran demokratian mahdollisuudet lisäävät yksilöiden tunnetta osallisuudesta ja antaa konkreettisia mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon.

Hallinnon avoimuus

Euroopan Unionin päätöksenteossa tulee soveltaa samanlaista avoimuutta kuin mitä Piraattipuolue vaatii suomalaisilta instituutioilta: Lähtökohtaisesti asiakirjat ja kokoukset tulee olla avoimia, ja salaamispäätösten tulee olla avoimesti perusteltuja. Päätöksentekijöihin vaikuttavien lobbareiden toimintaan tulee liittää raportointivelvollisuus.

Euroopan tulevaisuus

Piraattipuolueen mielestä EU:n yhdentymistä ei pidä syventää ennen kuin on kehittynyt todellinen eurooppalainen kansalaisyhteiskunta, jossa eri kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat organisoituneet EU:n laajuisesti yhtä hyvin kuin kansainvälisen liike-elämän edunvalvontaorganisaatiot. Eri maita yhdistävän julkisen keskustelun on laajennuttava ja kehityttävä. Tämä edellyttää lisää avoimuutta sekä muutoksia unionin instituutioihin. EU:hun ja euroalueeseen on luotava eksplisiittinen menettely yksittäisen valtion eroamiselle unionista.