Energia ja ympäristö

Energia- ja ympäristöpolitiikassa on kiinnitettävä huomiota kestävään kehitykseen, säilytettävä luonnon moninaisuus, pyrittävä hillitsemään ilmastonmuutosta ja varauduttava ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin. Ympäristölle haitallisista yritystuista on luovuttava. Mikäli verotuksella halutaan luoda ohjausvaikutusta, tulee tämän ohjauksen ympäistövaikutusten olla etusijalla tuen tarpeellisuutta arvioitaessa. Ympäristön suojeleminen ratkaistaan poliittisilla päätöksillä, ei yksittäisiä kuluttajia syyllistämällä.

Ympäristöluvat

Ympäristölupaa vaativassa toiminnassa pitää vaatia riittävät vakuutukset ja vakuudet, jotta ympäristövahingon sattuessa pilattu ympäristö saadaan ennallistettua. Vapauteen tulee aina sisältyä vastuu omasta toiminnasta, myös elinkeinoelämässä.

Luovutaan fossiilisista polttoaineista

Fossiilisista polttoaineista tulee luopua vuoteen 2030 mennessä. Fossiiliset polttoaineet saastuttavat ympäristöä ja ovat terveydelle haitallisia.

Ydinvoima

Ydinvoima on turvallista ja muihin energiantuotantomuotoihin verrattuna erittäin vähäpäästöistä. Perusenergiantuotannossa fossiilisia polttoaineita hyödyntävät voimalaitokset on korvattava ydinvoimalla, jota voidaan tuottaa niin isoissa yksiköissä kuin myös sarjatuotetuilla pienreaktoreilla. Ydinvoimaa voidaan täydentää aurinko- ja tuulivoimalla sekä vähäpäästöisillä biopolttoaineilla. Päästöjen verottaminen on parempi tapa edistää kestävää energiantuotantoa kuin yksittäisten tuotantotapojen tuet.