Elinkeinoelämä

Markkinatalous kuuluu yhteiskuntaan jossa yksilönvapauksia arvostetaan. Vapaa markkinatalous toimii innovaatioiden ja tuotekehityksen kehtona. Elinkeinoelämän sääntelyn tulisi antaa runsaasti tilaa toiminnalle mutta samalla suojeltava yhteiskunnan jäseniä haittavaikutuksilta. Sääntelyä tulee tarkastella siten, että haitallista ja turhaa sääntelyä poistetaan mahdollisimman paljon, mutta samalla säilytetään esimerkiksi ympäristöä suojelevaa sääntelyä ja tilkitään lainsäädännössä olevia porsaanreikiä.

Yrittämisen vapaus

Yrityksen perustamiseen liittyy aina taloudellisia riskejä. Koska yli puolet suomen yrittäjistä ovat yksinyrittäjiä, olisi tärkeää, että riskit henkilökohtaiselle taloudelle olisivat kohtuullisia. Perustulo toisi myös yrittäjät sosiaaliturvan piiriin. Tämän lisäksi tulisi sallia henkilökohtainen konkurssi. Tällä ehkäistään vuosikymmeniä kestäviä velkavankeuksia jotka heikentävät siihen joutuneiden mahdollisuutta parantaa omaa elämänlaatuaan työllä.

Turhan sääntelyn purkaminen

Liikkeiden aukioloaikojen vapauttaminen ja taksiuudistus ovat olleet askelia oikeaan suuntaan. Alueellisten monopolien luomisesta tulee luopua sekä liikenteessä että esimerkiksi apteekkien osalta. Elinkeinolupien myöntämisessä tai epäämisessä kriteereinä tulee olla turvallisuus, ei kilpailun rajoittaminen.

Kuluttajansuoja

Suurilla yrityksillä on käytössään valtavat resurssit, eikä kuluttaja ole tasavertaisessa asemassa heidän kanssaan ristiriitatilanteessa. Lainsäädännöllisen sääntelyn tulee tukea kuluttajien asemaa kohtuullisesti. Yksityisyydensuoja kuuluu myös kuluttajansuojaan: Lailla ja muilla toimilla on turvattava kansalaisille mielekäs mahdollisuus oleskella ja liikkua vapaa-aikanaan myös ilman yritysten seurantaa.