elias-vartio_300x300px

20
Elias
VARTIO

Neuvontalakimies, OTM, VTM

Yhdessä muiden piraattien kanssa ajan mm. avointa päätöksentekoa, ekologisesti kestävää yhteiskuntaa sekä yhdenvertaisia mahdollisuuksia tietoyhteiskunnassa. (Ks. lisää täältä)

Tämän lisäksi ajan erityisesti:

- KEVYEMPÄÄ BYROKRATIAA heille, jotka tarvitsevat yhteiskunnalta tukea tai kuntoutusta tai vaikkapa alennettuja asiakasmaksuja sotepalveluissa. Konkreettisesti esitän pidempikestoisia päätöksiä sekä huojennuksia asiakasmaksuihin, joista voitaisiin päättää automaattisesti esim. tulorekisteritietoihin tukeutuen.

- KUUNTELEVAMPAA JA OSALLISTAVAMPAA POLITIIKAN JA PÄÄTÖKSENTEKOA. Kaikille sopiva yhteiskunnallinen muotoilu edellyttää, että mahdollisimman monenlaiset käyttäjät ovat mukana suunnittelun ja päätöksenteon jokaisessa vaiheessa. Hyvä esimerkki ja menestystarina tästä on Tampereen ratikka, josta tuli ratkaisuiltaan monin tavoin onnistunut ja valmistui myös etuajassa ja alle budjetin. Tampereen ratikkahankeessa onnistuttiin käyttämään erilaisia käyttäjiä, mukaan lukien eri tavoin vammaisia ja toimintarajoitteisia henkilöitä esimerkiksi vaunujen suunnittelussa. Tätä yhteiskuntamme tarvitsee enemmän!

- PERHEIDEN JA NUORTEN KUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN eri tavoin. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita tarvitaan yhä enemmän, mutta samalla on myös tärkeää paneutua pahoinvoinnin juurisyihin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liian hälyisät oppimisympäristöt. Tässä on tärkeä kohdentaa merkittävästi enemmän resursseja erilaisiin matalan kynnyksen palveluihin, joita voi saada oikea-aikaisesti silloin kuin niitä tarvitsee – jo ennen elämän kriisiytymistä.

- SOTE- JA KASVATUSTOIMEN HENKILÖKUNNAN TYÖOLOJEN PARANTAMINEN ja alojen kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden parantaminen. Erityisesti ajan veroporkkanoita vammaisten henkilökohtaisille avustajille veroporkannoita. Tämä johtuu siitä, että työhön ei ole tarkoituksenmukaista edellyttää minkäänlaista koulutusta. Tämä johtaa kuitenkin samaan aikaan siihen, että palkassa on vaikea kilpailla koulutusta vaativien ammattien kanssa. Näen että samoin perustein voisi olla tarkoituksenmukaista kiinnittää huomiota koulunkäyntiavustajien saatavuuteen. Parhaimmillaan veroporkkanat voisivat korjata vaikeaa henkilöstötilannetta, tehdä lisätöistä kiinnostavia useammalle ihmiselle sosioekonomisesta taustasta riippumatta sekä myös tuoda lisätyökaluja perheille ja yksilöille hankkia lisätuloja taloudellisesti vaikeina aikoina.