ari-pekka-pulkkis_300x300px

17
Ari-Pekka
PULKKIS

Vaasan piiriyhdistyksen puheenjohtaja,
insinööri, tradenomi

Olen uudismielinen, vaikka haluan itse elää tylsä elämää, enkä itse juurikaan kaipaa itseäni varten niitä lisävapauksia joita haluan Suomeen saada. Olen koulutukseltani insinööri ja tradenomi, opiskelen energiatekniikan diplomi-insinööriksi. Olen perheellinen, käyn töissä, käyn harrastuksissa ja arkeni kohokohtia on se, kun lapset nukkuvat ja ehkä pääsen pelaamaan pariksi tunniksi. Tällainen elämä on minun valintani ja tiedän, etteivät kaikki halua tällaista elää. Siksi ihmisillä tulisi olla mahdollisuus valita aivan toisenlainenkin elämä, eikä vain samaa elämää pienillä sävyeroilla.

Kaipaan Suomeen merkittävästi lisää vapauksia. Haluan, että huumeet ovat laillisia tai vähintään dekriminalisoituja. Toivoisin, että eutanasia on sallittua parantumattomasti sairaille. Kaipaisin, että seksityö olisi dekriminalisoitua. Haluan perustulon joka laskee kynnystä tehdä työtä tai toimia yrittäjänä. Kaipaan enemmän vapautta tehdä omia valintojaan. Lisää vapautta sopia työehdoista. Suurempi vapaus toimia ja elää ilman valtion tarpeetonta sääntelyä. Ihanteellista olisi, että sitä kielletään tai rajoitetaan mikä vahingoittaa tai vaarantaa muita.

Perustulo, työ ja yrittäjyys

Yksi tärkeä teema minulle on myös perustulo. Perustulo yksinkertaistaisi sosiaaliturvaa ja mahdollistaisi, että erilaisia sosiaaliturvan muotoja voitaisiin korvata perustulolla, jota maksetaan kaikille. Minun toiveeni olisi myös se, että perustulo korvaisi nykyiset eläkkeet ja eläkeläiset saisivat perustuloa. Perustulo ei vain tee sosiaaliturvasta aidosti varmaa ja toimivaa, se myös tekee kaikesta työnteosta kannattavaa ja laskee kynnystä yrittäjyyteen. Kun työttömän ei tarvitse pelätä tukien menettämistä ja byrokratiakoneistoon joutumista, hänelle on kannattavaa ottaa vastaan kaikki työ mitä haluaa ja pystyy tekemään tai perustamaan yritys, jolla voi työllistää itsensä edes osa-aikaisesti. Tämä on parannus nykymalliin verrattuna, koska kaikki tehty työ on yhteiseen kassaan sekä vielä tuottaa lisäarvoa työnantajien kautta. Nekin, joilla on idea yritykseen voivat toimia yrittäjänä, vaikka heillä ei heti olisi tarpeeksi töitä täyspäiväiseen yrittäjyyteen. Samalla työntekijöiden parempi saatavuus parantaa yritysten kasvumahdollisuuksia, etenkin mikroyrityksillä, joilla ei ole välttämättä tarvetta täyspäiväiselle työntekijälle. Jokainen tehty työtunti voi luoda taloudellista hyvinvointia koko yhteiskunnalle.

Perustulolle on erilaisia malleja ja tarkat summat voidaan laskea niin, ettei perustulo juurikaan vaikuttaisi nykyisten keskituloisten käteen jääviin tuloihin. Koska perustulo maksetaan kaikille riippumatta heidän tulotasostaan, ansioverotusta voisi kiristää niin, että keskituloisella jää perustulon kanssa ja verojen jälkeen suunnilleen yhtä paljon rahaa kuin tällä hetkelläkin jää. Jos tosin eläkkeet uudistetaan samalla, eikä eläkemaksuja kerättäisi ja maksettaisi ansiosidonnaisia eläkkeitä, tämä eläkemaksujen poisto voisi jopa parantaa keskituloisen nettotuloja. Tämä tosin tarkoittaisi, että omat mahdolliset eläkepäivien säästöt pitäisi tehdä itse, mutta jokaisella olisi silti eläkettä varten perusturva kunnossa.

Perustulon käyttöönotto mahdollistaisi myös yleissitovuuden poiston ja entistä laajemman paikallisen sopimisen. Kun työntekijällä ei olisi enää karenssia vaikka irtisanoutuisi itse, työnantajien olisi turha lähteä esittämään kohtuuttomia ehtoja, kun työntekijä voi aina halutessaan irtisanoutua. Tämä auttaisi siinä, että paikallisestikin työntekijälläkin on asianmukainen valta neuvottelutilanteessa ja paikallisesti sopimalla päästäisiin aidosti molempia hyödyttäviin tuloksiin.

Huumeet

Huumeiden osalta laittomuus aiheuttaa hyvin pitkälti enemmän haittoja kuin mitä se ratkaisee. Tämän takia haluan vähintään, että huumeiden käyttö dekriminalisoidaan. Mieluummin haluaisin tosin, että kaikki tai osa huumeista laillistetaan. Huumeiden käytön dekriminalisointi poistaisi käyttäjien osalta rangaistukset ja rangaistavuuden, muttei toisi huumeita laillisesti myyntiin. Huumeiden laillistaminen mahdollistaisi huumeiden laillisen myynnin, annettujen rajojen sisällä.

Huumekaupan laittomuus on rakentanut suuret laittomat markkinat, antaen valtavan tulonlähteen väkivaltaiselle ja järjestäytyneelle rikollisuudelle. Huumeriippuvaiset ja ongelmakäyttäjät kohdataan rikollisina, ei ihmisinä, joilla on sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. Alaikäiset saavat helposti huumeita, kun diilerit eivät kuitenkaan tarkasta papereita. Satunnaiskäyttäjiä ja viihdekäyttäjiä työnnetään syrjään yhteiskunnasta siten, että he jäävät pois työelämästä eivätkä välttämättä mitenkään osallistu toimivan yhteiskunnan ylläpitoon.

Huumelainsäädännön uudistamisella olisi monia positiivisia mahdollisuuksia. Ongelmakäyttäjiä ei yritettäisi parantaa poliisin avulla eikä ketään työnnettäisi yhteiskunnasta syrjään huumeiden käytön takia. Tällä hetkellä ongelmana on myös se, miten monet eivät uskalla soittaa apua tilanteessa, jossa joku on käyttänyt huumeita, sillä pelätään tilanteesta seuraavan myös rikosoikeudellisia ongelmia. Niin kauan kuin viranomaisten toimet ja viranomaisten pelko aiheuttaa tarpeettomia huumekuolemia, voimme sanoa, että viranomaisten suhtautuminen huumeisiin on epäonnistunut. Laillisten huumeiden laadunvalvonta auttaisi siinä, että käytön vakavat haitat ja huumekuolemat voisivat vähentyä. Lailliset markkinat toisivat myös työtä ja verotuloja, joiden avulla haittojen kuluja voitaisiin kattaa. Tällä hetkellä on vain haitat ja niistä aiheutuvat kulut, kun hyödyt valuvat rikollisten käsiin.

Seksityö

Seksityön dekriminalisointi on monelle varmasti erikoinen termi, kun seksityö on tavallaan sallittua jo nyt. Siihen silti kohdistuu merkittäviä rajoituksia ja kieltoja, joiden takia seksityöläiset eivät saa eivätkä voi usein tehdä työtään turvallisesti ja asianmukaisesti. Lainsäädäntö estää seksityöläisiä tekemästä yhteistyötä ja hankkimasta erilaisia palveluita ja välineitä, jotka auttaisivat heitä tekemään työtään sujuvasti ja turvallisesti. Sen sijaan, että seksityötä kohdellaan jotenkin poikkeavana alana, jota pitää estellä, seksityöläisille tulisi kuulua samat oikeudet ja mahdollisuudet kuin muiden alojen toimijoille. Lainsäädännön ei tule toimia omasta tahdostaan seksityötä tekevien esteenä eikä rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan tehdä työtään turvallisesti.

Eutanasia

Eutanasian osalta tahtoisin, että parantumattomasti sairaat voisivat itse päättää kuolemastaan. Saattohoidossakaan on moni, jonka kipuja ei saada pois ja joiden elämä on pelkkää jatkuvaa kärsimystä. Heillä tulee olla mahdollisuus tehdä oma valinta ja päästä pois. Eutanasiasta päättäminen tulee kuitenkin aina lähteä henkilöstä, joka eutanasian itse tahtoo. Ei muista. Meidän ei tule päätyä tilanteeseen, jossa eutanasiaan painostetaan.