Aaltopiraatit

Facebook | Wiki | Chat: #aaltopiraatit (IRCnet)

Aaltopiraatit tavoittelee avointa opetusta, tutkimusta ja päätöksentekoa Aalto-yliopiston ja sen ylioppilaskunnan piirissä. Aaltopiraatit tekee yhteistyötä Piraattipuolueen ja sen nuorisojärjestön Piraattinuorten kanssa, mutta ei ole kummankaan jäsenjärjestö. Aaltopiraattien Janne Paalijärvi on toiminut 2012-2013 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston (AYY) varajäsenenä.

Mistä meidät on tehty?

Piraattiaatteeseen kuuluu asioiden rohkea tarkastelu uusista näkökulmista. Avoimuuden ohella meille tärkeitä arvoja ovat yksityisyyden suoja, yksilönvapaudet, järkevä tietoyhteiskuntakehitys ja immateriaalioikeudet, jotka kaikki koskettavat myös ylioppilaskunnan toimintaa ja opiskelijoita.

Opetus tiedon aikakauteen

Massaluennot verkko-opinnoiksi ja lähiopetus laadukkaisiin pienryhmiin. Opiskelijoiden perusoikeuksien toteutuminen on turvattava myös sähköisessä viestinnässä.

Tietoa ei pidä pantata

AYY:n tulee edistää tutkimustiedon vapaata saatavuutta ja hyödyntämistä. Opiskelu- ja kurssimateriaalien vapaa ja avoin jakelu on koko yhteiskunnan etu. Yliopiston ei kuulu sivistää vain itseään. Ylioppilaskunnan tulee kaikin tavoin pyrkiä edistämään sitä, että yliopiston korkeatasoisen tutkimuksen hedelmät ovat kaikkien saatavissa ja hyödynnettävissä – yhteiskunta ei kehity tietoa panttaamalla.

Avoimuus ja itsenäisyys

Haluamme avoimempaa ja toimivampaa yliopistohallintoa – se on opiskelijan etu. AYY:n pitää tarkastella kriittisesti myös omaa hallintoaan ja siellä piileviä hyvävelikerhoja.

Opiskelijat ovat ihmisiä

Valtio on antanut opiskelijoille keppiä niin aikarajojen kuin liian matalan opintotuen muodossa. Tutkinnon laajuus on kasvanut ja yhä useammalla opinnot keskeytyvät
mielenterveysongelmien tai ennenaikaisen työelämään siirtymisen vuoksi. AYY:n tulee tuoda asia yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Oikeus valita

Arvostamme AYY:n työtä ja uskomme useimpien ylioppilaskunnan jäsenten ajattelevan samoin. Tuen tulee kuitenkin olla ansaittua ja jokaisen opiskelijan tulee voida
itse päättää ylioppilaskuntaan kuulumisestaan pakkojäsenyyden sijaan.

Tietohallinnolla on Noppa hukassa

Ylioppilaskunnan on pyrittävä vaikuttamaan yliopiston päätöksentekoon, jotta tulevaisuudessakin oppimisympäristöinä olisi useita eri järjestelmiä pelkän Windowsin
sijaan. Yliopiston omia järjestelmiä tulisi kehittää avoimesti, sillä jokainen opiskelija on toimivan kurssi-ilmoittautumisjärjestelmän arvoinen.

Yhteydenotto

Janne Paalijärvi
janne.paalijarvi@piraattipuolue.fi
+358 40 527 5470