soppela-olli-web

Olli SOPPELA

Ympäristötekniikan insinööri, yrittäjä

Uusimaa: Espoo

Julkishallinnollista avoimuutta ja yksityishenkilöiden yksityisyyttä kunnioittava ympäristöinsinööri. Uskon resurssitehokkaaseen hyvinvointiyhteiskuntaan, jossa perustulolla taataan kaikkien ikäluokkien toimeentulo sekä työmarkkinoiden hyvä dynamiikka. Tavoittelen lisää suoraa demokratiaa yhteiskunnallisten arvovalintojen osalta. Toivon hallitusten ottavan vastuunroolin tuotannon ja kulutuksen ohjaamisessa kestävään suuntaan.

Arvostan ihmisten vapauksia tehdä mitä tahansa, mikä ei vahingoita suoraan muita. Uskon luonnollisten tuotantoprosessien edistämisen olevan vaivattomin keino vaurauden saavuttamiseen. Pidän yhteiskuntarauhaa ja oikeudenmukaisuutta yksittäisten menestyjien suosimista tärkeämpänä.

Olen teknokraattiutopisti ja uskon hyvinvoinnin kasvavan hyvässä hengessä käytävän avoimen vuorovaikutuksen sekä yhteisten tavoitteiden löytymisen avulla. Oma sosiaalinen piirini koostuu lähinnä taloudellisten vaikeuksin parissa painivasta nuorisosta. Kärkitavoitteenani on edistää lasten ja nuorten elämän turvallisuutta yhteiskunnasamme.