jussi_jokinen

Jussi JOKINEN

Opiskelija, kevytyrittäjä

Varsinais-Suomi: Turku

Tulevaisuuden Turkua rakentamassa

Olen 37-vuotias turkulainen. Opiskelen tällä hetkellä tietojenkäsittelyä Kajaanin ammattikorkeakoulussa, erikoistuen sovelluskehitykseen. Tietojenkäsittelyssä olen kiinnostunut myös avoimesta lähdekoodista sekä tietoturvasta. Opintojen ohella toimin myös kevytyrittäjänä, sopivien projektien sattuessa kohdalle. Olen ollut piraattipuolueen jäsen jo piraattinuorista alkaen ja tällä kertaa ajattelin asettua myös ehdokkaaksi. Olen myös COSS:n ja EFFI:n jäsen.

Jos historiaani ajattelee, niin olen silloin omalla mukavuusalueellani, kun asiat liittyvät jotenkin tietotekniikkaan, -verkkoihin tai -järjestelmiin. Minusta olisi hyvä ainakin tutkia ja mahdollisesti myös kokeilla, että olisiko avoimen lähdekoodin tietojärjestelmistä apua ja mahdollisesti myös korvaamaan nykyiset tietojärjestelmät tai edes osaa järjestelmistä. Olen kiinnostunut myös muista aiheista, esimerkiksi kulttuurista.

Luonteeltani olen analyyttinen, avoin, ongelmanratkaisukeskeinen, sekä organisointikykyinen. Ihmisenä taas olen auttavainen, huumorintajuinen, itseohjautuva, luotettava, positiivinen, rauhallinen ja tunnollinen. Lisäksi olen hyvä kuuntelija. Kuuntelen mielelläni kaikkien mielipiteitä ja pyrin ratkaisemaan asiat niin, että kaikki osapuolet olisivat tyytyväisiä.

Ajan avointa ja läpinäkyvää politiikkaa ja päätöksenteon tueksi ehdottaisin, että siihen käytettäisiin riittävästi aikaa, sekä tutkittua tietoa ja jos tutkittua tietoa ei ole, niin sitten kokemukseen ja saatuun palautteeseen liittyvää tietoa. Haluaisin myös parantaa kaupunkilaisten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon.

Kun ajattelen Turkua, niin onhan tämä rakas kotikaupunkini, mutta valitettavasti tällä hetkellä siitä ensimmäisenä tulee mieleen sen viimeaikaiset hankkeet. En sano, että hankkeet olisivat suoranaisesti epäonnistuneet, mutta käsittämättömältä se tuntuu, että hankkeiden budjeteissa ei aina pysytä ja ne saattavat ylittyä roimasti siitä, mitä alkuun oli suunniteltu. Tarkoitan tällä vastuullisempaa päätöksentekoa, sekä parempaa suunnitelmallisuutta, että jo suunnitteluvaiheessa otetaan paremmin huomioon budjetti ja kuinka paljon se saa ylittyä, sekä aikataulu, että milloin hankkeen pitäisi olla valmis. Näin ollen, kun hankkeet pysyvät budjetissa ja aikataulussa, jää rahaa myös muille hankkeille ja kehityskohteille.

Vaaliteemoja valitessani syntyi hankaluus, koska niitä on samaan aikaan niin paljon, mutta myös vähän.

Ilmastonmuutos - Ilmastonmuutos on aihe, joka ei välttämättä kuntavaaliteemaan varsinaisesti liity, mutta se on kuitenkin aihe, jota ei pitäisi unohtaa, sillä se on globaali ilmiö joka koskettaa meitä kaikkia. Ilmastonmuutokseen me kaikki voimme vaikuttaa, omilla valinnoillamme. Toki ilmastonmuutosta ei pitäisi enää tuputtaa ihmisille, eikä sillä pelotella, kun suurin osa sen meistä jo varmasti sen ymmärtää. Ydinvoimaa voi harkita erityisen hyvänä vaihtoehtona, mutta en usko että sen rakentamiselle on tällä hetkellä käyttöä, kunhan Olkiluoto potkaistaan käyttöön. Mitä me turkulaiset voisimme harkita tekevämme, niin olemme kuitenkin hyvin tuulinen ja aurinkoinen kaupunki, niin voisimme harkita sitä, että ottaisimme tämän käyttöön uusiutuvan energian voimin tai sen muodossa. Meillä on kuitenkin hirveästi kattotilaa, johon voisi asentaa kevytrakenteisia aurinkopaneeleita, tietysti vähän laskien, ettei katto talvella romahda niskaan. Aurinkopaneelien sijaan toinen vaihtoehto olisi rakentaa katoille kevytpuutarhoja, jolloin tästä kattotilasta saataisiin myös hyötyä ja joka mahdollisesti parantaisi myös yleistä viihtyvyyttä. Tämä on myös yksi asia, mitä olen paljon miettinyt, että miten olemme sallineet, että asiat menevät näin. Ajatellen vaikka elintarvikkeitamme, erityisimmin esimerkiski tonnikalaa. Se saatetaan kalastaa Afrikan rannikolla, pakataan Kiinassa ja lähetetään takaisin Eurooppaan. Tätä samaa voi miettiä ja soveltaa myös vaatekauppoja tehdessä. Jos rahatilanne sallii, niin onko se aina järkevää tilata se Kiina-takki, kun sen takin voisi tilata lähempääkin. Toisin sanoen, haluaisin että ihmiset tukisivat enemmän paikallisia yrityksiä.

Lapset, nuoret, vähävaraiset ja vanhukset - Olen varmaan vähän vanhoillinen tätä ajattelemaan, mutta meidän pitäisi kunnioittaa vanhuksia, sillä he ovat jättäneet tai jättämässä tämän maailman nyt meidän harteille. Joten he kuitenkin ansaitsevat omilla toimillaan (oli ne sitten kuinka ikäviä tahansa), kunnollisen vanhustenhuollon. Samalla me, ketkä teemme tällä hetkellä päätöksiä, meidän tulee taas ajatella lapsia ja nuoria, sekä myös mahdollisesti vähävaraisia perheitä, ketkä vuorostaan kasvattavat seuraavia sukupolvia.

Perustulo - Perustuloa on viimeksi kokeiltu vuosina 2017–2018 ja vaikka silloin työllisyysvaikutukset olivat vähäisiä, niin silti psyykkinen terveys koettiin paremmaksi. Haluaisin kuitenkin ottaa perustuloasian takaisin pöydälle ja kokeilla, että miten se toimisi Turussa. Perustulo ajatuksena ei välttämättä herätä suurta kannatusta, mutta sitä voisi ajatella myös niin, että ainoastaan helpottaisimme ihmisten arkea riisumalla sitä paljon puhuttua ja välillä vähän turhaakin byrokratiaa, niin että ihmisillä olisi aikaa myös tehdä muuta, kuin täytellä papereita. Olen kuullut myös tällaisia mielipiteitä, että Suomessa on liian hyvä sosiaaliturva, sekä ansiosidonnaisuus, että ei työttömän kannata lähteä töihin, jos palkka on sama, kuin jos olisi työttömänä. Minusta vika on enemmän palkkauksessa, kuin sosiaaliturvassa tai ansiosidonnaisessa. Tämä on taas monipiippuinen juttu siinä mielessä, että jos työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa 2 200 euroa kuussa, niin hänen kokonaiskustannukset taas ovat lähempänä 5 000 euroa. Palkkauksen tulisi olla sellainen, jolla työntekijä tulee toimeen. Ei kukaan ota sellaista paikkaa vastaan, jonka lopputulema on sama, kuin että olisi kokonaan työttömänä. Tällaisia himmeleitä olisi hyvä purkaa ja poistaa siihen liittyvät, turhat byrokratiat.

Sähköiset palvelut - Sähköisten palveluiden käyttö on tätä päivää, että kaikki löytyy verkosta. Näitä palveluita tehtäessä ja suunnitellessa tulisi käyttää myös enemmän aikaa tietoturvaan. Lyhyen ajan sisällä on tullut useita tietomurtoja ja ihmisten yksityisyys on tällöin ollut vaarannettuna. Uskon, että tämä trendi tulee myös jatkumaan, enenemissä määrin. Toivoisin, että näistä jatkossa otettaisiin myös joku vastuu, että olisi joku taho, joka vähän valvoisi verkossa tapahtuvaa toimintaa, ainakin mitä näihin tietomurtoihin tulee. Sähköiset palvelut tulisi myös suunnitella niin, että niitä osaisi käyttää aina vauvasta vaariin.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo - Pyrin myös toiminnallani yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon, niin että olisimme kaikki tasa-arvoisia, ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai etniseen taustaan katsomatta. Toisin sanoen olen eriarvoistamista vastaan. Olemme kuitenkin kaikki ihmisiä ja kaikki samanarvoisia.